Του Λουκά Κλεντζέρη, βιολόγου

Η προχωρημένη ηλικία του άνδρα, όταν συλλαμβάνει η γυναίκα, μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην μακροχρόνια υγεία του παιδιού.


Όλο και περισσότερες μελέτες συγκλίνουν προς το συμπέρασμα ότι παιδιά ανδρών άνω των σαράντα ετών έχουν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν

➢Αυτισμό (autism), η διάγνωση του όποιου δεν είναι εύκολη!
➢Σχιζοφρένια (schizophrenia), όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία του πατερά τόσο μεγαλώνει ο κίνδυνος για το παιδί.
➢Συγγενείς ανωμαλίες (congenitalabnormalities) που σημαίνει ότι λόγω διαταραχών  στην διαμόρφωση των ιστών και οργάνων του εμβρύου μέσα στην μήτρα τα παιδιά γεννιούνται με ανατομικά προβλήματα, κυρίως στα οστά.
➢Ρετινοβλάστωμα (retinoblastoma), σπάνιος όγκος του ματιού. Αν η ηλικία του πατέρα είναι άνω των 45 ετών ο κίνδυνος για το παιδί είναι 3 φορές μεγαλύτερος.
➢Επιληψία (epilepsy), 30% μεγαλύτερη πιθανότητα.
➢Παιδική λευχαιμία (childhoodleukemia), 15% μεγαλύτερη πιθανότητα

Επίσης η πιθανότητα μιας γυναίκας να αποβάλει την εγκυμοσύνη αυξάνει όσο αυξάνει η ηλικία του πατέρα μετά τα σαράντα.

Που οφείλονται όλα αυτά;

Αυτά τα προβλήματα οφείλονται στο γεγονός ότι το σπέρμα του άνδρα μετά τα σαράντα αρχίζει να χειροτερεύει όσον αφορά το γενετικό του υλικό (DNA). Η παραγωγή του σπέρματος στον άνδρα γίνεται από πολλαπλές διαιρέσεις των αρχέγονων κυττάρων (precursorcells). Οι πολλαπλές  διαιρέσεις των κυττάρων δημιουργούν ανωμαλίες στο γενετικό υλικό γνωστές ως μεταλλάξεις ( mutations). Eπιπλέον σε άνδρες άνω των εξήντα ετών εμφανίζεται και κατακερματισμός (fragmentation) του DNA.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, λόγω των ανωτέρων προβλημάτων, η νομοθεσία στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο απαγορεύει σε άνδρες άνω των σαράντα ετών (41 για Αγγλία) να γίνουν δότες σπέρματος.