Προσδιορίστηκε ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας η δικάσιμος για την εκδίκαση των Αιτήσεων Ακυρώσεως που έχουν ασκήσει οι μέτοχοι του ΟΑΣΘ κατά του ν. 4482/2017 περί κρατικοποίησης του Οργανισμού. 


Ως δικάσιμος ορίστηκε η 2 Φεβρουαρίου 2018 και προσδιορίστηκαν στην ίδια δικάσιμο και οι τέσσερις Αιτήσεις Ακυρώσεως που έχουν ασκηθεί συνολικά από 399 μετόχους του ΟΑΣΘ, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την αντισυνταγματική δήμευση των μετοχών τους.

Σημειώνεται ότι οι δύο πρώτες Αιτήσεις Ακυρώσεως, οι οποίες είχαν ασκηθεί αρχικά από 6 μετόχους και μέλη της πρώην διοίκησης του ΟΑΣΘ, είχαν προσδιοριστεί ενώπιον του Δ΄ Τμήματος του ΣτΕ με δικάσιμο την  5η Δεκεμβρίου 2017. 


Ωστόσο, μετά τις Αιτήσεις Ακυρώσεως επιπλέον μετόχων , ο Πρόεδρος του ΣτΕ τη διέγραψε από το πινάκιο του Δ΄ Τμήματος και την εισήγαγε στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.