Σε φορολογικές και ποινικές περιπέτειες ενεπλάκη ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος. Κατηγορείται για μη απόδοση φόρου εισοδήματος και ανακριβή απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας συνολικού ποσού που υπερβαίνει τις 460.000 ευρώ. 


Η υπόθεση αφορά τη διαχείριση του «Ορθόδοξου Ιδρύματος Παιδείας και Πολιτισμού» της Μητρόπολης, κατά τη διετία 2004 – 05. Το ίδρυμα έχει, πλέον, καταργηθεί, όμως τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια της λειτουργίας του δεν απέδωσε φόρους για δραστηριότητες που σχετίζονται με ξενοδοχειακές υπηρεσίες, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Α

ρχικά, ο Παναγιώτατος δεν απολογήθηκε επειδή θεωρήθηκε ότι ήταν «τυπική» η εμπλοκή του και η υπόθεση όδευε στο αρχείο. Όμως, με παρέμβαση του εισαγγελέα Εφετών η δικογραφία επεστράφη στον Ανακριτή.

Η υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας όταν η αρμόδια για τον έλεγχο της συγκεκριμένης επιχείρησης Ζ’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, τον Οκτώβριο του 2016, υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία για τη μη απόδοση των φόρων, με τη σημείωση ότι το ίδρυμα ασκούσε επιχειρηματική δραστηριότητα και ήταν υπόχρεο τήρησης βιβλίου. Ακολούθησαν διώξεις στα τότε μέλη του διοικητικού συμβουλίου που θεωρήθηκε από την Εισαγγελία ότι λάμβαναν αποφάσεις, με πρώτο τον Μητροπολίτη Άνθιμο ως νόμιμο εκπρόσωπο του ιδρύματος. 

Και οι τρεις κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και ο Μητροπολίτης, δεν κλήθηκαν να απολογηθούν στην ειδική ανακρίτρια, καθώς θεωρήθηκε πως δεν είχαν άμεση διαχειριστική σχέση, αφού άλλος ιερέας είχε τη διαχείριση του ιδρύματος. 

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο δεν αποδόθηκαν φόροι εισοδήματος ύψους 181.314 ευρώ για το 2004 και 105.347 ευρώ για το 2005, όπως και ότι δεν ήταν ακριβής η απόδοση Φ.Π.Α. ύψους 104.452 το 2004 και 81.695 το 2005. Όμως, στη δικογραφία παρατηρείται πως ο προσδιορισμός των συγκεκριμένων ποσών είναι εξωλογιστικός, καθώς ποτέ δεν βρέθηκαν βιβλία της περιόδου εκείνης. 

Πλέον, ο αντεισαγγελέας Εφετών Λεωνίδας Νικολόπουλος ζητά να ληφθεί απολογία από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, θεωρώντας ότι ως πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος γνώριζε τη διαχείριση, επομένως πρέπει να διερευνηθεί βαθύτερα η ποινική του ευθύνη. 

Το ίδιο έπραξε και άλλος εισαγγελέας Εφετών που χειρίστηκε το τμήμα του δεύτερου κατηγορούμενου, ενώ άλλη άποψη εξέφρασε τρίτος εισαγγελέας που ενέκρινε την αρχειοθέτηση ως προς τον τρίτο κατηγορούμενο.

Το συγκεκριμένο ίδρυμα καταργήθηκε το 2005 με απόφαση της Ιεράς Συνόδου ύστερα από πρόταση του Μητροπολίτη Άνθιμου και συστάθηκε στη θέση του το «Εκπαιδευτικό και πολιτιστικό ίδρυμα της Ιεράς Μητρόπολης Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς» στο οποίο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου είναι ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης και στις τάξεις του λειτουργεί η ίδια ξενοδοχειακή μονάδα.