Κέντρο Κοινότητας, το οποίο θα αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με τις υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, απέκτησε ο Δήμος Θέρμης.

Το κέντρο άρχισε τη λειτουργία του από τις αρχές Νοεμβρίου στην οδό Απ. και Γρ. Ταβάκη 28, σε ειδικά διαμορφωμένο και προσβάσιμο για όλους χώρο. 

Στο Κέντρο Κοινότητας μπορούν να απευθύνονται όλοι οι κάτοικοι του Δήμου Θέρμης και ειδικότερα, αυτοί που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Οι ωφελούμενοι μπορεί να είναι και κάτοικοι άλλων περιοχών, εάν δεν υπάρχει αντίστοιχο Κέντρο Κοινότητας στον τόπο κατοικίας τους.

Στο Κέντρο Κοινότητας ο πολίτης- δημότης Θέρμης μπορεί:

  • ✻Να ενημερωθεί για όλα τα επιδόματα που δικαιούται και όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιασδήποτε μορφής, σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή επικράτειας,
  • ✻να λάβει ολοκληρωμένη υποστήριξη προκειμένου να υποβάλλει αιτήσεις για να ενταχθεί στα προγράμματα κοινωνικής προστασίας, καθώς και στο Πρόγραμμα “Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)
  • ✻εξασφαλίζει ολοκληρωμένη υποστήριξη για την ένταξη του στο Πρόγραμμα “Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)” από την υποβολή της αίτησης μέχρι την ολοκλήρωση της,
  • ✻να αποκτήσει πρόσβαση σε υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης για την αντιμετώπιση ιδιαίτερων κοινωνικών και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων (ανεργία, οικονομική αδυναμία, έλλειψη στέγης, προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος, εξαρτήσεις, ενδοοικογενειακή βία, προβλήματα σχέσεων, άγχος, κατάθλιψη, στήριξη οικογένειας, παιδιών και εφήβων κλπ)
  • ✻Να διασυνδέεται με αρμόδιες εξειδικευμένες υπηρεσίες και δομές με στόχο την κοινωνική ένταξη και τη βελτίωση του βιοτικού του επιπέδου (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Γραφείο απασχόλησης Δήμου, Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, Προγράμματα για Ηλικιωμένους, Δομές Ψυχικής Υγείας, Δομές στήριξης παιδιών, εφήβων και οικογένειας, Δομές για ΑμεΑ, Κοινωνικούς ξενώνες Αστέγων, Ξενώνες Κακοποιημένων Γυναικών και Θυμάτων Διακίνησης και Εμπορίας ανθρώπων, προγράμματα για Ρομά και Μετανάστες)
  • ✻Να έχει ένα σταθερό σημείο αναφοράς για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων που αφορούν θέματα κοινωνικής φροντίδας και να παρακολουθούνται συστηματικά σε όλη την πορεία τους .

Για κάθε διευκρίνηση / πρόσθετη πληροφορία, τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Θέρμης -Μαρία Μορφίδου, Κοινωνική Λειτουργός (Συντονίστρια), Βασιλεία Συμεωνίδου, Ψυχολόγος, Ελένη Πιστόλα, Κοινωνική Λειτουργός και Ελισσάβετ Κακάνη, Διοικητική Υπάλληλος- είναι στη διάθεση των δημοτών, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 08:00 – 16:00.