ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 24/2/2017._


Επιστολή με την οποία ζητείται παράταση της προθεσμίας πληρωμής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων επαγγελματιών στον ΕΦΚΑ έστειλε ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
προς την Υπουργό Εργασίας κα Έφη Αχσιόγλου και τον Υφυπουργό Εργασίας κ. Τάσο Πετρόπουλο. 


Συγκεκριμένα στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:  

«Κατά την πρόοδο της διαδικασίας λειτουργίας του νέου ΕΦΚΑ, έχουν παρατηρηθεί σοβαρά προβλήματα, που έχουν να κάνουν με την ορθή συμπλήρωση και λειτουργία του μητρώου του Φορέα, την σύνδεσή του με το ΤΑΧΙS, την ηλεκτρονική ανίχνευση των εκκαθαριστικών από τους ενδιαφερόμενους και την καθυστέρηση αποστολής και παραλαβής των ταχυπληρωμών των ασφαλισμένων.
Όλα τα παραπάνω θέματα, προκαλούν ιδιαίτερο προβληματισμό σε πολλούς συναδέλφους εμπόρους, οι οποίοι θέλουν να είναι συνεπείς με την καταβολή της τρέχουσας δόσης τους, όμως κινδυνεύουν, χωρίς να είναι δική τους υπαιτιότητα, να είναι εκπρόθεσμοι και ως εκ τούτου να επιβαρυνθούν με τόκους ή να χάσουν τις ρυθμίσεις στις οποίες έχουν ενταχθεί ή ακόμη και την ασφαλιστική τους ενημερότητα. 
Θεωρούμε ότι η οικονομική συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε δεν επιτρέπει επιπλέον επιβαρύνσεις στον κλάδο μας. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να δοθεί παράταση για την καταβολή της πρώτης εισφοράς του νέου έτους, μέχρι τέλος Μαρτίου 2017.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, εκπροσωπώντας εκατοντάδες επαγγελματίες οι οποίοι έχουν ανάγκη να νιώσουν ότι το κράτος αφουγκράζεται τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν,  σας καλεί να κάνετε αποδεκτό το αίτημά μας, ώστε να δοθεί μια ανακούφιση στην ανησυχία του Έλληνα εμπόρου.»