Πενταετή συμφωνία συνεργασίας με τη Ρωσική Μουσική Ακαδημία «Γκνέσιν» της Μόσχας, υπέγραψε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με στόχο την υλοποίηση
κοινών εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων και σκοπό τον εμπλουτισμό των γνώσεων των φοιτητών.


Η Πρύτανις της Ακαδημίας, καθηγήτρια Γ. Β. Μαγιαρόβσκαγια, συναντήθηκε με τον Αναπληρωτή Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητή Ευτύχιο Σαρτζετάκη, με την παρουσία του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Ιγκόρ Πετρίν, και συζήτησαν λεπτομέρειες για την εφαρμογή της συμφωνίας η οποία, μεταξύ άλλων, προβλέπει δυνατότητα για ανταλλαγή καθηγητών και φοιτητών, από κοινού ερευνητική δραστηριότητα, συμμετοχή σε σεμινάρια, ανταλλαγή επιστημονικών και εκπαιδευτικών εγγράφων, από κοινού εκπαιδευτικά προγράμματα και από κοινού δημοσιεύσεις.