Μείωση της τάξης του 15% στα οικιακά και επαγγελματικά τιμολόγια των συνεπών καταναλωτών, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ΔΕΗ, Μανώλης Παναγιωτάκης, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.


Τα νέα, μειωμένα τιμολόγια θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιουλίου του 2016.

Ωφελημένοι από τις μειώσεις θα είναι μόνο οι συνεπείς πελάτες, δηλαδή όσο καταναλωτές εξοφλούν εγκαίρως τον τρέχοντα λογαριασμό και όσοι αντεπεξέρχονται στον διακανονισμό οφειλών που έχουν συνάψει.

Σύμφωνα με τον κ. Παναγιωτάκη, το συγκεκριμένο μέτρο θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού όσων προσέρχονται σε διακανονισμό για τις οφειλές τους προς την Επιχείρηση.
Η μείωση αναμένεται αύριο να εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ.