Την υψηλότερη, από τις τέσσερις, βαθμίδες πήρε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στην πρώτη του εξωτερική αξιολόγηση.
Η αξιολόγηση έγινε από επιτροπή εμπειρογνωμόνων- αποτελούμενη από πέντε Ελληνες καθηγητές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού- την περίοδο 29 Νοεμβρίου -5 Δεκεμβρίου 2015. Σε επιμέρους ενότητες, το Πανεπιστήμιο έλαβε «Worthy of merit»- την υψηλότερη βαθμίδα- και 15 «Positive evaluation».

«Η Επιτροπή Αξιολόγησης εξήρε τις προσπάθειες και το έργο που επιτελείται στο ΑΠΘ, τόσο στους τομείς εκπαίδευσης και έρευνας, όσο και στον τομέα της οργάνωσης και της διοίκησης, δίνοντας έμφαση στις προσπάθειες για Στρατηγικό Σχεδιασμό και εκσυγχρονισμό, κυρίως μέσω της υψηλής ποιότητας και διεθνώς ανταγωνιστικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών», αναφέρεται στο μήνυμα των Πρυτανικών Αρχών για το αποτέλεσμα της εξωτερικής αξιολόγησης, ενώ διευκρινίζεται ότι «οι προτάσεις προς βελτίωση σχετίζονται στη μεγάλη πλειοψηφία τους με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο».