Αρχίζει η λειτουργία γραφείων Αστικής Ανθεκτικότητας σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, στο πλαίσιο της ένταξης των δύο μεγάλων ελληνικών πόλεων στο πρόγραμμα των 100 Ανθεκτικών Πόλεων του Ιδρύματος Rockefeller.

Αυτό ανακοίνωσαν επισήμως οι δύο δήμαρχοι Γιάννης Μπουτάρης και Γιώργος Καμίνης, από το βήμα εκδήλωσης για τις «Μεγαπόλεις», που διοργάνωσε στην Αθήνα το Κολλέγιο Ανατόλια και ο Σύλλογος Αποφοίτων του Κολλεγίου Ανατόλια εν Αθήναις.

Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, οι δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, προχωρούν από κοινού χαράζοντας κατά τους επόμενους εννέα μήνες μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους, ενόψει των σοβαρών προκλήσεων του 21ου αιώνα. Η Αστική Ανθεκτικότητα, που είναι δυναμικός στόχος αυτής της διεθνούς πρωτοβουλίας, ορίζεται ως η ικανότητα των πόλεων να αντέχουν, να προσαρμόζονται και να αναπτύσσονται, απέναντι σε χρόνιες πιέσεις (κοινωνικές, περιβαλλοντικές ή οικονομικές) ή και απρόσμενες κρίσεις και καταστροφές (καταστάσεις έκτακτης ανάγκης).

Με πρωτοβουλία των δύο δημάρχων συγκροτούνται στις δυο πόλεις γραφεία Αστικής Ανθεκτικότητας και ειδικές ομάδες υποστήριξης, με τη συμμετοχή τόσο εξωτερικών ειδικών συνεργατών όσο και στελεχών των δήμων. Στόχος η προώθηση και ανάπτυξη της νέας αυτής στρατηγικής αλλά και νοοτροπίας μέσα στην καρδιά των πολιτικών και της ίδιας της διοίκησης των δύο Δήμων. Μέρος και των δύο γραφείων, που χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Rockefeller για δύο συναπτά έτη, θα στελεχωθεί με ανοιχτές διαδικασίες από εξωτερικούς συνεργάτες.

Η πρωτοβουλία 100 Ανθεκτικές Πόλεις (100 Resilient Cities – 100RC) είναι μέρος μιας δέσμευσης 100 εκατομμυρίων δολαρίων, που χρηματοδοτείται από το 100RC του ιδρύματος Rockefeller, για την προώθηση και την ενίσχυση της αστικής ανθεκτικότητας σε 100 πόλεις απ' όλο τον κόσμο.