Τρόπους μετακίνησης πεζών και ποδηλατών στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με ανάλογες αρχές της Βουδαπέστης (Ουγγαρία) και της Γκντίνια (Πολωνία), θα αναζητήσει το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών (ΣΑΣΘ).


Είναι το δεύτερο ευρωπαϊκό έργο (μετά το «EMPOWER»), στο οποίο μετέχει το ΣΑΣΘ. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «HORIZON 2020», λέγεται «FLOW»(με επικεφαλής εταίρο τ η γερμανική εταιρία συμβουλευτικών υπηρεσιών Rupprecht Consult) και προωθεί τη μετακίνηση με τα… πόδια και με ποδήλατα, στις πόλεις.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΑΣΘ, κ. Γιάννης Παλαιστής, μέσω των προγραμμάτων «θα αναπτυχθεί τεχνογνωσία, καινοτομία και βέλτιστες πρακτικές ενίσχυσης της χρήσης των αστικών συγκοινωνιών, καθώς επίσης και η προώθηση εναλλακτικών τρόπων κινητικότητας, όπως οι μετακινήσεις πεζή και τα ποδήλατα. Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας στο πλαίσιο της εξωστρέφειας τόσο του ΣΑΣΘ, όσο και της Θεσσαλονίκης».

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των μη μηχανοκίνητων μέσων μετακίνησης για την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση των πόλεων και θα ερευνηθούν υπηρεσίες και προϊόντα αυτού του είδους.

Ουσιαστικά θα δημιουργηθεί ένα μαθηματικό μοντέλο χρήσης διαφόρων μέσων μεταφοράς εκτός των αυτοκινούμενων και, στη συνέχεια, σε συνεργασία με Βουδαπέστη και Γκντίνια, το μοντέλο αυτό θα ολοκληρωθεί.
«Εντός των επόμενων ημερών θα υπογράψουμε τη σύμβαση, ενώ η συμμετοχή του ΣΑΣΘ ολοκληρώνεται με την υποβολή Τελικής Έκθεσης τύπου Roadmap έως τις 31 Οκτωβρίου 2017», σημείωσε ο Πρόεδρος του ΣΑΣΘ κ. Παλαιστής.

Έτσι, η Θεσσαλονίκη, εκτός της αστικής συγκοινωνίας με λεωφορεία θα αποκτήσει συγκοινωνία με… ποδήλατα και με τα… πόδια!