Η σύμβαση για την ανάθεση μελέτης με στόχο τη βελτίωση της κυκλοφορίας και την οργάνωση της στάθμευσης στον οικισμό των 40 Εκκλησιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, υπογράφηκε σήμερα, Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016,
ανάμεσα στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Θανάση Παππά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας.

Η μελέτη προϋποθέτει τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τα κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά της περιοχής και τη στάθμευση, την επαναξιολόγηση ρυθμίσεων και επεμβάσεων σε καθορισμένους κόμβους και διασταυρώσεις καθώς και τη διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και την οργάνωση της στάθμευσης. 

Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν σε επτά μήνες, με κόστος 27.570€.