Χωρίς νερό θα μείνει η Εφεδρούπολη, του δήμου Παύλου Μελά, τη Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016 από τις 10:00 έως τη 13:00 περίπου.


Όπως ανακοινώθηκε από την Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης,  θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού στη συμβολή των οδών Γεωρ. Μπότσκαρη με Σωκράτους  στην Εφεδρούπολη του Δήμου Παύλου Μελά. Λόγω των ανωτέρω εργασιών θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα στις Εργατικές Κατοικίες Ευκαρπίας.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι  απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατό ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης.