«Βαρυτικά Κύματα» είναι ο τίτλος της Διάλεξης που θα δώσει Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο
του Τύμπιγκεν, Κωνσταντίνος Κόκκοτας, την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 18.30, στο ΚΕ.Δ.Ε.Α. του ΑΠΘ. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Σύλλογο Αποφοίτων του ΑΠΘ, σε συνεργασία με την Πρυτανεία και το Τμήμα Φυσικής.

 Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Κόκκοτας κατέχει την έδρα Θεωρητικής Αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο του Τύμπιγκεν της Γερμανίας, από το 2007. Υπήρξε Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ, με αντικείμενο τη Θεωρία της Σχετικότητας, απ’ όπου παραιτήθηκε, το 2014. Από το 2010, είναι Καθηγητής (Adjunct) και στο «Georgia Institute of Technology» των ΗΠΑ.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με την εφαρμογή της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας στη μελέτη της δυναμικής των αστέρων νετρονίων και των μελανών οπών αλλά και τις διαδικασίες παραγωγής βαρυτικών κυμάτων. Ο κ. Κόκκοτας ήταν επιστημονικός υπεύθυνος, για την Ελλάδα, στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την έρευνα στα Βαρυτικά Κύματα (1999-2003), επιστημονικός υπεύθυνος, για όλη την Ευρώπη, στον τομέα της Θεωρίας Βαρυτικών Κυμάτων το Δικτύου ILIAS (2004-9) και αναπληρωτής υπεύθυνος του Γερμανικού Δικτύου «Πηγές Βαρυτικών Κυμάτων» (2008-14). Είναι επιστημονικός εκδότης του περιοδικού «Journal of Modern Physics», από το 2009.


Είναι εκλεγμένο μέλος στο ΔΣ της Παγκόσμιας Επιστημονικής Εταιρείας για τη Βαρύτητα, Σχετικότητα και Κοσμολογία, Πρόεδρος (2010-14) της Ελληνικής Εταιρείας για τη Βαρύτητα, Σχετικότητα και Κοσμολογία, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας (2004-6) και μέλος σε πολλές εθνικές και διεθνείς επιστημονικές ενώσεις.