Τρεις προτάσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκαν από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «HORIZON 2020». Πρόκειται για έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 8,5 εκατομμυρίων ευρώ από τα οποία ο προϋπολογισμός για την ΠΚΜ ξεπερνά τα 400.000 ευρώ.

Το έργο EMPOWERING πρόκειται να συμβάλλει στην ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη δημιουργία ολοκληρωμένων και βιώσιμων ενεργειακών στρατηγικών με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τις χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Οι πέντε Δήμοι που θα συμμετάσχουν στο έργο EMPOWERING είναι οι Δήμοι Έδεσσας, Πυλαίας-Χορτιάτη, Καλαμαριάς, Νεάπολης-Συκεών και Παύλου Μελά.

Το έργο Mobile-Age θα αποτελέσει την βάση για τη δημιουργία εξατομικευμένης πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες μέσω κινητών συσκευών για τους ηλικιωμένους, που συνήθως δεν μοιράζονται το ίδιο επίπεδο σύνδεσης με το Διαδίκτυο όπως οι νεότερες γενιές και ενώ οι κρατικοί φορείς προσφέρουν ολοένα και περισσότερο τις υπηρεσίες τους μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας υπάρχει ο κίνδυνος να αποκλειστούν από το σχεδιασμό και τη χρήση υπηρεσιών. Οι δράσεις του έργου σχετίζονται με την κοινωνική ένταξη και την επέκταση της ανεξάρτητης διαβίωσης με τη χρήση δεδομένων ,για μια πόλη «προσβάσιμη» με ασφάλεια και με τη διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών υγείας.

Το έργο ΟΝLINE-S3 στοχεύει στην ανάπτυξη μιας πλατφόρμας «ηλεκτρονικής πολιτικής» η οποία εμπλουτισμένη με μια εργαλειοθήκη εφαρμογών και υπηρεσιών σε απευθείας σύνδεση, θα βοηθήσει τις εθνικές και περιφερειακές αρχές στην ΕΕ. Η πλατφόρμα θα αξιοποιήσει τις υπάρχουσες μεθοδολογίες, αλλά θα ερευνήσει επίσης, την ανάπτυξη και δοκιμή νέων και καινοτόμων τεχνολογιών, εργαλείων και υπηρεσιών με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας για την παροχή συμβουλών πολιτικής βασισμένη στη γνώση. Ο συντονιστής της πρότασης είναι το Ερευνητικό Κέντρο RDTI, με έδρα την Μαδρίτη, ενώ η κοινοπραξία περιλαμβάνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα από πλήθος ευρωπαϊκών χωρών (Βέλγιο, Αυστρία, Σλοβενία, Σλοβακία, Ηνωμένο Βασίλειο και Φιλανδία).