Με καινούργια οχήματα που διαθέτουν το νέο αυστηρό πρότυπο προδιαγραφών ρύπων Euro 6 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύθηκε ο στόλος του Δήμου Παύλου Μελά, συνεισφέροντας στην αναβάθμιση των υπηρεσιών καθαριότητας.

Τα Εuro 6 αυτοκίνητα θεωρούνται ως τα «καθαρότερα» και πιο φιλικά προς το περιβάλλον. Το νέο πρότυπο ακολουθεί την περιβαλλοντολογική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ξεκίνησε το 1992, με στόχο να μειωθούν στο κατώτερο δυνατό οι εκπομπές ρύπων όλων των αυτοκινήτων, προς όφελος του περιβάλλοντος.

Ταυτόχρονα με τα παραπάνω ο Δήμος έχει ήδη στις εγκαταστάσεις του και μια νέα σκούπα (σάρωθρο) αναρροφητικού τύπου η οποία βρίσκεται στο στάδιο των εγκρίσεων για θέση της σε κυκλοφορία από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Με τη σκούπα θα ενισχυθεί η δύναμη του Δήμου αναφορικά με την καθαριότητα και σάρωση των οδών και των λαϊκών του αγορών.

Η προμήθεια έγινε μέσω ΕΣΠΑ, αλλά πρόκειται να πληρωθεί από ίδιους πόρους καθώς νομικοί περιορισμοί δεν επέτρεψαν την έγκαιρη ολοκλήρωση του διαγωνισμού.