Εθελοντές συνεργάτες του υπουργείου Μακεδονίας Θράκης βρίσκονται καθημερινά στο Κέντρο Μεταγκαστάστασης Προσφύγων (Relocation Center) που έχει δημιουργηθεί στα Διαβατά Θεσσαλονίκης.


Με πρωτοβουλία της υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας-Θράκης) κυρίας Μαρίας Κόλλια-Τσαρουχά, παρέχουν βοήθεια στη λειτουργία του κέντρου, όπως και στους πρόσφυγες που βρίσκονται εκεί. 

Συγκεκριμένα, υπάλληλος του ΥΜΑΘ, αραβικής καταγωγής, τέθηκε ως διερμηνέας στο Κέντρο Μετεγκατάστασης, ώστε να διευκολύνει τις συνεννοήσεις ανάμεσα στους πρόσφυγες και στους Έλληνες που είναι υπεύθυνοι για την καταγραφή και την ταυτοποίησή τους.
Επίσης, η υφυπουργός εξασφάλισε τη μεταφορά στο Κέντρο Μετεγκατάστασης 40 ηλεκτρικών θερμαστρών για τη θέρμανση των προσφύγων, δέκα ειδικών USB συσκευών με μεγάλη δυνατότητα αποστολής ψηφιακών δεδομένων ώστε να διευκολυνθεί η σύνδεση  των σχετικών υπηρεσιών του Κέντρου Μετεγκατάστασης με το Διαδίκτυο, και πέντε πλήρεις υπολογιστές με δύο εκτυπωτές για την απαραίτητη μηχανοργάνωση.
Η υφυπουργός δήλωσε ότι οι υπηρεσίες του ΥΜΑΘ καθώς και η ίδια, παραμένουν σε πλήρη εγρήγορση για να προσφέρουν οτιδήποτε επιπλέον χρειαστεί ή ζητηθεί για την ανακούφιση των συνανθρώπων μας και για την καλύτερη λειτουργία του Κέντρου, και ότι η σωστή και ολοκληρωμένη λειτουργία του Κέντρου προστατεύει ταυτόχρονα την τοπική κοινωνία.