Κατά της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών τάσσεται ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, με σημερινή επιστολή του στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γεώργιο Κατρούγκαλο.

Ο ΣΕΒΕ, στην επιστολή του, υπογραμμίζει ότι συμφωνεί με τις διαδικασίες ενοποίησης ταμείων που θα επιφέρουν μείωση της γραφειοκρατίας και οικονομίες κλίμακος, πιστεύει, όμως, ότι η προωθούμενη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών "θα έχει αντιαναπτυξιακό χαρακτήρα, θα είναι αναποτελεσματική και θα αυξήσει την φοροδιαφυγή, εισφοροδιαφυγή και αδήλωτη εργασία ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που η αύξηση είναι πολύ μεγάλη".

Στην επιστολή του ο ΣΕΒΕ, υπογραμμίζει ότι "η αύξηση του μη μισθολογικού κόστους, που ήδη είναι από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, έστω και προσωρινή, δεν θα επιφέρει τα αναμενόμενα εισπρακτικά αποτελέσματα και θα συμβάλλει στην ενθάρρυνση της αδήλωτης εργασίας και της απόκρυψης φορολογητέων εισοδημάτων. Και αυτό γιατί η εισφοροδοτική και φοροδοτική δυνατότητα των επιχειρήσεων έχει πλέον εξαντληθεί".

Οι εξαγωγείς υπογραμμίζουν, ακόμη, ότι καθώς στην πλειοψηφία τους είναι μικρομεσαίοι που παράγουν πλούτο από το εξωτερικό, "ιδιαίτερα επαχθής, πολύ περισσότερο από την αύξηση των εργοδοτικών εισφορών για τους εργαζομένους μας, είναι η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων στους οποίους ανήκουν κατά κανόνα οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων και προσωπικών εταιριών. Η εισφορά της τάξης του 20% που συζητείται να επιβληθεί θα τους πλήξει σημαντικά, καθώς θα συνδέεται με ένα υψηλό ποσοστό του φορολογητέου εισοδήματός τους, οπότε, σε πολλές περιπτώσεις, φορολογία και εισφορές θα υπερβαίνουν κατά πολύ το 50% του εισοδήματός τους".

Υποστηρίζουν πως "σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει ο προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών να είναι ποσοστιαίος με βάση το φορολογητέο εισόδημα καθώς είναι άδικος και αναποτελεσματικός. Μια τέτοια προσέγγιση θα σημαίνει εισφοροαποφυγή, φοροδιαφυγή και αντιαναπτυξιακή παρέμβαση για το κράτος αλλά και ώθηση στην παρανομία και των συνεπών ακόμη φορολογουμένων με αρνητικό συνολικά αποτέλεσμα για όλους και τελικά μείωση των εσόδων του κράτους ιδιαίτερα αν ληφθούν υπόψη και οι φόροι που θα χαθούν. Εξυπακούεται δε ότι θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη φυγή ελληνικών εταιριών στο εξωτερικό αποδυναμώνοντας ακόμη περισσότερο τον παραγωγικό ιστό της χώρας. Θα φτάσουμε να μιλάμε πλέον για εξαγωγή επιχειρήσεων και μετεγκατάστασή τους σε γειτονικές κυρίως χώρες και όχι για εξαγωγή προϊόντων ή και υπηρεσιών με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο".