Εργασίες κατασκευής του Σταθμού «Βούλγαρη» πρόκειται να ξεκινήσει, σύντομα, η ανάδοχος εταιρία.


Όπως ανακοινώθηκε από την Αττικό Μετρό Α.Ε., θα πραγματοποιηθούν παρακάμψεις των δικτύων κοινής ωφελείας ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΠΑ, ύδρευσης και αποχέτευσης, στις οδούς Παπαδάκη, Βούλγαρη, Μαρίνου Σιγάλα, Σωτηριάδη, Υψηλάντου, Ιωάννου Πολέμη και Δελφών καθώς αυτά επηρεάζουν την κατασκευή του σταθμού και των εισόδων/εξόδων του Μετρό γενικότερα.


Μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες παρακάμψεων των δικτύων θα ξεκινήσει η κυρίως κατασκευή του Σταθμού. O Σταθμός «Βούλγαρη» θα κατασκευασθεί με τη μέθοδο της «επικάλυψης και εκσκαφής υπογείως» (cover and cut), προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η αναπόφευκτη όχληση στη λειτουργία της πόλης και να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό η έκταση της εργοταξιακής κατάληψης.