Η AHI CARRIER ΝΑ Ευρώπης Α.Ε., πρώτη εταιρεία κλιµατισµού στην Ελλάδα, υπεύθυνη για τη διανοµή και τις µετά την πώληση υπηρεσίες των παγκοσµίου φήµης προϊόντων κλιµατισµού Carrier
και Toshiba στη χώρα µας, επενδύει
στην ενηµέρωση των συνεργατών της, πάνω σε 2 πρωτοποριακά προϊόντα: τις νέες αντλίες θερµότητας Carrier και το νέο σύστηµα κλιµατισµού µεγάλων κτηρίων VRF Toshiba SMMS-e.

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στον πολυχώρο Gazarte, στο Γκάζι, την Τετάρτη 2 Δεκεµβρίου 2015, µε ώρα προσέλευσης 15:30. H AHI CARRIER θα παρουσιάσει τις καινοτοµίες των δύο νέων της προϊόντων µε γνώµονα την εξοικονόµηση ενέργειας που προσφέρουν και κατά συνέπεια την εξοικονόµηση χρηµάτων για τον τελικό χρήστη από τους µικρότερους λογαριασµούς ηλεκτρικού ρεύµατος.


Από Δελτίο Τύπου