Τι απάντησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην Πρόεδρο της Βουλής

Απαντητική επιστολή προς την πρόεδρο της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου, απέστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.

 

Στην επιστολή αυτή επισημαίνει ότι δεν έχει τη θεσμική και πολιτική δυνατότητα να ανταποκριθεί στο αίτημά της κ. Κωνσταντοπούλου περί ενημέρωσης Ομολόγων του για το περιεχόμενο της επιστολής της κι αυτό διότι μεταξύ άλλων,  "η επιστολή αυτή εκφράζει προσωπικές σας απόψεις" της προέδρου της Βουλής.

Αναλυτικά η απαντητική επιστολή του κ. Παυλόπουλου:

"Προς την
Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων
Κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου
Αθήνα, 22 Ιουλίου 2015
Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε,
Στο πλαίσιο των κατά το Σύνταγμα καθηκόντων μου σας επισημαίνω ότι δεν έχω την θεσμική και πολιτική δυνατότητα ν’ ανταποκριθώ στο αίτημά σας περί ενημέρωσης Ομολόγων μου για το περιεχόμενο της με αρ. πρωτ. 2739/22.7.2015 επιστολής σας. Και τούτο διότι:

Πρώτον, η επιστολή αυτή εκφράζει προσωπικές σας απόψεις, αφού δεν έχει ληφθεί απόφαση του Σώματος προς αυτή την κατεύθυνση. Ουδεμία διάταξη του Συντάγματος, αλλά ούτε και η διεθνής και ευρωπαϊκή πρακτική εν προκειμένω, μου επιτρέπουν να ενημερώνω σχετικώς Ομολόγους μου, πολλώ μάλλον όταν έχετε, όπως καλώς γνωρίζετε ως έγκριτη νομικός, την δυνατότητα απ’ ευθείας αλληλογραφίας μαζί τους.

Δεύτερον, αλλά και αν ακόμη επρόκειτο για απόφαση του Σώματος και πάλιν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κατά το Σύνταγμα και την διεθνή και ευρωπαϊκή πρακτική, δεν θα είχε αρμοδιότητα και, άρα, δυνατότητα διαβίβασής της σε Ομολόγους του. Δοθέντος ότι και στην περίπτωση αυτή ουδόλως η Βουλή των Ελλήνων εμποδίζεται ν’ απευθύνεται ευθέως προς αυτούς.
Με τιμή
Προκόπιος Παυλόπουλος"

Σχόλια