Εγκρίθηκε σήμερα από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας η πρώτη φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2015-2019. 


Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας παρουσίασε το Στρατηγικό Σχεδιασμό της ΠΚΜ, που βρίσκεται από σήμερα στη διαδικασία της ανοιχτής διαβούλευσης.

«Ο ρόλος μας δεν εξαντλείται στην άσκηση κριτικής, όσο εποικοδομητική και καλόπιστη και αν είναι αυτή η κριτική. Ο ρόλος μας ξεκίνησε ήδη και είναι προγραμματικός και επιτελικός, ώστε ουσιαστικά και συμβολικά το ανώτατο αιρετό πολιτικό μας όργανο, το Περιφερειακό Συμβούλιο, να αναδείξει την αυτονομία της Αυτοδιοίκησης. Η ανοιχτή και συμμετοχική διοίκηση, η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία, η αποδοτικότητα και η αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων τώρα συζητείται και τώρα είναι η ώρα των προτάσεων», επισήμανε απευθυνόμενος στους περιφερειακούς συμβούλους ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Οι τρεις φάσεις του σχεδίου

Αναλύοντας τις συγκεκριμένες φάσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2015-2019, ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε ότι σε πρώτη φάση διαμορφώνεται το Στρατηγικό Σχέδιο (στοχοθεσία), σε δεύτερη φάση το Επιχειρησιακό Σχέδιο (σύνδεση στόχων και οικονομικών δυνατοτήτων) και σε τρίτη φάση η εξειδίκευση.

«Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019 κινείται πάνω σε δύο βασικούς άξονες. Πρώτος άξονας είναι η γενική αναπτυξιακή στρατηγική για την περιοχή μας. Με την αξιοποίηση των υφιστάμενων και τη δημιουργία νέων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, με την ενσωμάτωση καινοτομικών στοιχείων και διαδικασιών σε όλους τους τομείς ανάπτυξης της οικονομίας, με αιχμή του δόρατος τον τουρισμό, την αγροτική παραγωγή, τις εξαγωγές, τις συνδυασμένες μεταφορές, την παιδεία και την έρευνα, με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής.
Δεύτερος άξονας είναι η εσωτερική ανάπτυξη της Περιφέρειας ως Οργανισμού. Με την αξιοποίηση των εργαλείων Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας, την εισαγωγή της καινοτομίας στη διοίκηση και την οργάνωση, με απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών ώστε να επιτευχθεί η περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις.

Με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019 έχουμε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να θέσουμε γερά τις βάσεις για να αλλάξουμε τον τόπο μας, για να δώσουμε προοπτική στους συμπολίτες μας. Σας ζητώ να δουλέψουμε μαζί, να εμπεδώσουμε τη συνεργασία μας, να αποτελέσουμε πρότυπο για όλη τη χώρα», υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.