Ολοκληρώνεται σε λίγη ώρα η διαβούλευση «εξπρές» του νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και εν συνεχεία αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή.


Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έδωσε χθες σε διαβούλευση και μόνο για 15 ώρες το νομοσχέδιο με τα άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και λόγω της εκπεφρασμένης βούλησης της κυβέρνησης να αντιμετωπιστούν πάραυτα τα ανωτέρω προβλήματα, η δημόσια διαβούλευση θα περατωθεί σήμερα στις 2 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου άμεσοι αποδέκτες του προγράμματος για την ανθρωπιστική κρίση είναι άτομα που αντιμετωπίζουν συνθήκες ακραίας φτώχειας και παιδιά ηλικίας 0-17 ετών που απειλούνται ή έχουν εγκλωβιστεί σε καταστάσεις αποκλεισμού.

Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου στοχεύει στην άμεση ανακούφιση των ατόμων που βιώνουν στην ακραία φτώχεια και επιδιώκει να καλύψει άμεσα βασικές ανάγκες της καθημερινότητας των νοικοκυριών, τη στέγη, τη διατροφή, την ενέργεια. Αποτελεί επομένως το πρώτο βήμα σε μια σειρά από μέτρα και ευρύτερες μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού και καθολικού πλαισίου κοινωνικής προστασίας.

Στόχος των παρεμβάσεων είναι η διαμόρφωση μόνιμων δικτύων οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας με «εταίρους» φορείς (συμπράξεις) ώστε να διασφαλιστεί η προστιθέμενη αξία και συνέργεια όλων των παρεμβάσεων που υλοποιούνται είτε μέσω των φορέων του δημοσίου είτε μέσω εκκλησιαστικών και άλλων οργανώσεων, η μη επικάλυψη ωφελούμενων και η διασφάλιση της σίτισης, στέγασης και παροχής βασικών αγαθών σε όλους που έχουν ανάγκη.

Δωρεάν ρεύμα

Το νομοσχέδιο, όπως αναρτήθηκε στο Open Gov, περιλαμβάνει σημαντικές διευκρινήσεις στις περιπτώσεις επανασύνδεσης ρεύματος, όπως οι εξής:

1. Δωρεάν ρεύμα για το 2015 και σε ποσότητα έως 300 Kwh παρέχετε σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Σε περιπτώσεις δικαιούχων των οποίων η παροχή είχε διακοπεί έως και την 31.01.2015 η παροχή επανασυνδέεται ατελώς και χωρίς καμία επιβάρυνση, οι δε ληξιπρόθεσμες οφειλές ρυθμίζονται (σ.σ. και δεν διαγράφονται).

2. Η χρηματική αξία των παροχών της προηγούμενης παραγράφου δεν συνυπολογίζεται ως προς την πλήρωση προϋποθέσεων λήψης οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα που χορηγείται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων.

3. Με σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας συμφωνούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών της παραγράφου 1.

Δωρεάν στέγαση

Εν τω μεταξύ, η παροχή επιδόματος ενοικίου σε έως 30.000 νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και δεν έχουν δυνατότητα στέγασης σε ίδιο ακίνητο εντός της περιφέρειας που κατοικούν, αφορά νέες μισθώσεις ή ανανεώσεις υφιστάμενων με νέους όρους. Η παροχή θα χορηγηθεί για το 2015 με πιθανότητα ανανέωσης και το 2016, απευθείας στον ιδιοκτήτη του ακινήτου, θα κυμαίνεται από 70 ευρώ το άτομο έως 220 ευρώ για πολυμελή οικογένεια, συμπεριλαμβανομένου και του προβλεπόμενου ΦΠΑ.

Βασική προϋπόθεση ορίζεται η θεώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου και η φορολογική ενημερότητα των ιδιοκτητών. Το ποσό της επιδότησης ενοικίου είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, δεν υπόκειται σε κρατήσεις, δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή του ΕΚΑΣ ή άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Το ποσό της επιδότησης μπορεί να συμψηφίζεται με βεβαιωμένες και ρυθμισμένες οφειλές προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Δωρεάν σίτηση

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης την επιδότηση σίτισης για το 2015 σε έως 300.000 φυσικά πρόσωπα που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των εισοδημάτων των δικαιούχων, από κάθε πηγή. Η επιδότηση σίτισης θα παρέχεται με εκπτωτικά κουπόνια ή με άλλο ηλεκτρονικό τρόπο για την προμήθεια ειδών σίτισης, χωρίς να προσδιορίζεται ο φορέας υλοποίησης του μέτρου, ούτε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα έναρξης της επιδότησης.

Ιατροφαρμακευτική κάλυψη

Ξεκάθαρες είναι οι διατάξεις που αφορούν τα ασφαλιστικά, και δη την παράταση της δυνατότητας ιατροφαρμακευτικής κάλυψης των ασφαλισμένων σε ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, έως τις 29 Φεβρουαρίου 2016. Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους, για την περίοδο από 1.3.2015 έως 29.2.2016, καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθένειας σε είδος, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 50 ημέρες ασφάλισης, είτε το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, είτε το προηγούμενο 15μηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν ατά το τελευταίο τρίμηνο του 15μήνου.

Σε ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ που διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών, ή συνεχίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο φορέα, καθώς και στα προστατευόμενα μέλη τους, παρατείνεται το δικαίωμα παροχών ασθένειας σε είδος μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2016. Το ίδιο ακριβώς μπορούν να καρπωθούν και οι ασφαλισμένοι του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ και οι υπερήλικες ασφαλισμένοι του ΟΓΑ.

Προϋπόθεση οι οφειλές να αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος, κατά τα ως άνω έτη να μην υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ. Όσοι ασφαλισμένοι έχουν ρυθμίσει ή θα ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη τους όλες τις παροχές ασθένειας χωρίς χρονικό περιορισμό, με μόνη προϋπόθεση την τήρηση της ρύθμισης.

Η ασφαλιστική κάλυψη των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ, ηλικίας από 30 έως 65 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους και παραμένουν άνεργοι και ανασφάλιστοι, παρατείνεται μέχρι την 29η Φεβρουαρίου 2016.

Προϋπόθεση είναι οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ αυτής της κατηγορίας να έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού 600 ημέρες εργασίας ή δύο χρόνια. Το όριο αυτό αυξάνεται κατά 120 ημέρες εργασίας ή 4 μήνες κάθε χρόνο μετά τη συμπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας τους και μέχρι τη συμπλήρωση 4.500 ημερών ασφάλισης ή 15 ετών ασφάλισης. Επίσης, να μην ασφαλίζονται για οποιονδήποτε λόγο στο Δημόσιο ή σε ασφαλιστικό οργανισμό.

Ρυθμίσεις για την οργάνωση

Με τον ίδιο νομοσχέδιο προωθούνται σχετικές ρυθμίσεις που αφορούν στην οργάνωση της κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων καθώς και ρυθμίσεις επείγοντος χαρακτήρα που αφορούν σε θέματα μεταφοράς μαθητών, παροχές ασθενείας σε ανέργους, αλλά και υποαπασχολούμενους.

Ενδεικτικά συνιστάται Γενική Γραμματεία για τη Καταπολέμηση της Διαφθοράς, ως αυτοτελής δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στον Υπουργό Επικρατείας. Αποστολή της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς. Επίσης, προβλέπεται η σύσταση Γενικής Γραμματείας για την υποβοήθηση του έργου του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, ρυθμίζονται ζητήματα της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και των υπαγόμενων σε αυτή Επιτροπών, περιορίζεται ο προβλεπόμενος αριθμός μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων, ειδικών συμβούλων και συνεργατών που υπηρετούν στα γραφεία των μελών της κυβέρνησης, των υφυπουργών και των γενικών γραμματέων, εξορθολογίζεται η διοικητική δομή και λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής, κ.α...

Τέλος, με το νομοσχέδιο ρυθμίζονται επείγοντα ζητήματα αρμοδιότητας των υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που αφορούν στη μεταφορά των μαθητών από και προς τα σχολικά συγκροτήματα, καθώς επίσης και των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.