Θα καταργηθεί κάθε νομοθετική πράξη που οδηγεί σε διαγραφή φοιτητών.

Αυτό ανέφερε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δημήτρης Χασάπης, ο οποίος δέχθηκε αντιπροσωπεία επί πτυχίω φοιτητών της Νομικής και της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.