Τμήματα εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών και αγγλικής γλώσσας διοργανώνει το Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.), στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ).


Τα τμήματα, τρίμηνης διάρκειας, πρόκειται να λειτουργήσουν πιλοτικά στο 4ο παράρτημα του Κ.Α.Π.Η. (Γρ. Λαμπράκη 42, τηλ 2310212002). Τα μαθήματα, που θα πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση, απευθύνονται στα μέλη του Κ.Α.Π.Η.  και η συμμετοχή δεν προϋποθέτει οικονομική επιβάρυνση.

Το τμήμα εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών που ξεκίνησε τη λειτουργία του, χθες, Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015, θα πραγματοποιείται από τις 14:00 έως τις 16:00.

Την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015 πρόκειται να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους δύο τμήματα  εκμάθησης αγγλικής γλώσσας, από τις 10.00 έως τις 13.00 και  από τις 13.00 έως τις 15.00.