Ξέχασε και τον ΕΝΦΙΑ, αλλά ακόμη και την αντικατάστασή του από τον Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης, στο email που έστειλε στους "θεσμούς".


Επίσης, καμία αναφορά δεν υπάρχει στις εξήμισι σελίδες για την αύξηση του αφορολογήτου ορίου στις 12.000 ευρώ. Αντίθετα υπάρχει σαφής πρόβλεψη για την εφαρμογή νέας ρύθμισης για την αποπληρωμή οφειλών στο Δημόσιο(των 100 δόσεων).

Θολό παραμένει το τοπίο για το τι πρόκειται να αλλάξει στον ΦΠΑ. Υπάρχει σαφής αναφορά στη δέσμευση που αναλαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση για εξορθολογισμό ή αναθεώρηση του πλαισίου του ΦΠΑ, όμως τι θα γίνει με τους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου, κάτι για το οποίο είχε δεχθεί σημαντικές πιέσεις η προηγούμενη κυβέρνηση, για παράδειγμα;

Στο κείμενο υπάρχει πρόβλεψη για εκσυγχρονισμό του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος με κατάργηση όλων των εξαιρέσεων και αντικατάστασή τους με κοινωνικές μεταβιβάσεις - επιδόματα όπου αυτό είναι αναγκαίο.

Η κυβέρνηση δεσμεύεται για διεύρυνση του ορισμού της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής και «διάλυση» (disbanding) της φορολογικής ασυλίας.

Τέλος, θέλει να προχωρήσει σε βελτίωση της νομοθεσίας σχετικά με τις ενδοομιλικές συναλλαγές (transfer pricing).