Το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης επισκέφτηκε τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 1μμ, ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της ΔΗΜΑΡ κ. Θανάσης Θεοχαρόπουλος.


Συναντήθηκε με τον πρόεδρο του ΑΤΕΙΘ κ. Κωνσταντίνο Βαρσαμίδη και τον αναπληρωτή πρόεδρο κ. Παναγιώτη Τζιώνα, ενώ στη συνέχεια πραγματοποίησε ομιλία στο αμφιθέατρο σε συγκέντρωση φοιτητών και προσωπικού του ΑΤΕΙΘ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τη Διοίκηση του ΑΤΕΙΘ  συζητήθηκαν οι  ακαδημαϊκοί, ερευνητικοί και εκπαιδευτικοί στόχοι  του Ιδρύματος καθώς και ο ρόλος του ΑΤΕΙΘ στην παροχή εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας στις εφαρμογές των επιστημών και της τεχνολογίας. Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΑΤΕΙΘ, κυρίως λόγω της μεγάλης περικοπής του προϋπολογισμού του, της μείωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού του και της παράλληλης αύξησης του αριθμού των φοιτητών του.

Ο Γραμματέας της ΔΗΜΑΡ κ. Θανάσης  Θεοχαρόπουλος  επεσήμανε την κρίσιμη και ιστορική θέση του ΑΤΕΙΘ στο χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το γεγονός ότι το Ίδρυμα, υλοποιώντας στρατηγικά ερευνητικά προγράμματα, αυξάνει τους ρυθμούς μεταφοράς καινοτομίας και τεχνογνωσίας προς την κοινωνία, συμβάλλοντας στην βιώσιμη ανάπτυξη τόσο σε επίπεδο περιφέρειας όσο και σε εθνικό.  

Ιδιαίτερα σήμερα στην κοινωνία της γνώσης,  αποτελεί καθήκον της Πολιτείας και όλων των κοινωνικών φορέων, η οικονομική και θεσμική ενδυνάμωση των δημόσιων Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε µέσω της διεπιστημονικής εκπαίδευσης που προσφέρουν να συνεχίζουν να διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη, στην έρευνα, στην παραγωγή και διάδοση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων στα αντίστοιχα επιστημονικά και επαγγελματικά πεδία.