Τον τίτλο του Αντεπιστέλλοντος Εταίρου αποφάσισε, ομόφωνα, να απονείμει το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του Α.Π.Θ. στον Albrecht Berger, καθηγητή Βυζαντινών Σπουδών στο πανεπιστήμιο Ludwigs-Maximilian Universität του Μονάχου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, με την απόφαση αυτή αναγνωρίζεται το διδακτικό του έργο και η ανεκτίμητη ερευνητική και συγγραφική συνεισφορά του στην επιστήμη της ιστορίας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού του Βυζαντίου, η οποία τον καθιστά έναν από τους σημαντικότερους ερευνητές του Βυζαντίου, διεθνώς.

Η Τελετή Αναγόρευσης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 19.00, στο Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του Α.Π.Θ., στο κτίριο ΜΕΛΙΣΣΑ, στην οδό Βασ. Όλγας 36.

Τον τιμώμενο θα καλωσορίσει ο Πρόεδρος του Κ.Β.Ε., καθηγητής Συμεών Πασχαλίδης, ενώ για το έργο του θα μιλήσει ο καθηγητής Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας Ιωάννης Βάσσης. Στην αντιφώνησή του, ο τιμώμενος θα εκφωνήσει ομιλία με θέμα: «Η αναγέννηση της εκκλησιαστικής ιστορίας – παρατηρήσεις για τον Νικηφόρο Ξανθόπουλο και το έργο του». 

Σύντομο βιογραφικό του καθηγητή Albrecht Berger

Γεννήθηκε στο Μόναχο, το 1957, και σπούδασε στο Ludwig-Maximilians-Universität του Μονάχου Βυζαντινή Φιλολογία, Ιστορία της Παλαιοχριστιανικής και Βυζαντινής Τέχνης και Μεσαιωνική Λατινική Φιλολογία. Από το 2002 είναι καθηγητής των Βυζαντινών Σπουδών στο πανεπιστήμιο Ludwig-Maximilians-Universität του Μονάχου. 

Είναι Πρόεδρος της Γερμανικής Εταιρείας για την προώθηση των Βυζαντινών Σπουδών, αντεπιστέλλον μέλος του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου της Κων/πολης, senior fellow του επιστημονικού κέντρου Dumbarton Oaks και μέλος σε πολλές επιστημονικές εταιρείες.

Από το 2004, είναι εκδότης της Byzantinische Zeitschrift. Στην πτυχιακή του εργασία ασχολήθηκε με τα λουτρά κατά τη βυζαντινή περίοδο (Das Bad in der byzantinischen Zeit, Μόναχο 1982) και στη διδακτορική του διατριβή με τα Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως (Βόννη 1988). Έχει αφιερώσει επιβλητικές μονογραφίες στο Βίο του Αγίου Γρηγορίου του Ακραγαντίνου (Βερολίνο 1995) και στο Βίο του Αγίου Γρηγεντίου (Βερολίνο 2006). Το ερευνητικό του έργο επικεντρώνεται τόσο στην αγιολογία όσο και στην ιστορία και την τοπογραφία της Κωνσταντινούπολης, στην οποία έχει αφιερώσει, εκτός από ένα πλήθος μελετών, ένα βιβλίο που μεταφράστηκε πρόσφατα στα ελληνικά (Κωνσταντινούπολη. Ιστορία, τοπογραφία, θρησκεία, Αθήνα 2013). Επίσης, έχει κάνει κριτικές εκδόσεις βυζαντινών κειμένων.