Μουσικό εργαστήριο για παιδιά ηλικίας 3,5 έως 5 ετών διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης στην Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Ορέστου (Ορέστου 33 & Χαλκιδικής) με τη φοιτήτρια του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ., Αθανασία Γκολέση, που συμμετέχει εθελοντικά.

Η πρώτη συνάντηση θα γίνει την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014, από τις 16:00  έως  τις 17:00. Το εργαστήριο θα λειτουργεί σε εβδομαδιαία βάση.

Η συμμετοχή δεν προϋποθέτει οικονομική επιβάρυνση, ωστόσο απαιτείται προεγγραφή, κατόπιν επικοινωνίας με τη βιβλιοθήκη (τηλ. 2319 852384).

 Στο εργαστήριο μπορούν να πάρουν μέρος έως και δέκα παιδιά.