Πρόγραγμμα απασχόλησης 50.000 άνεργων νέων αναμένεται να υλοποιήσει ο ΟΑΕΔ.


Η νέα αυτή δράση του υπουργείου Εργασίας αποσκοπεί στην τοποθέτηση νεοεισερχόμενων ανέργων και οικονομικά μη ενεργών νέων σε θέσεις πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Δώδεκα χιλιάδες θέσεις αφορούν νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών και 38.000 θέσεις νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών.

Για να πάρει μέρος κάποιος στο πρόγραμμα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνει επίδομα ανεργίας ή όχι.

Η δράση θα περιλαμβάνει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης σε οριζόντιες κυρίως δεξιότητες, πρακτική άσκηση των ωφελούμενων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελούμενων καθ’ όλη της διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η θεωρητική κατάρτιση και η πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις αναμένεται να διαρκέσουν περίπου ένα έτος.