Δήλωση εξέδωσε ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, Στράτος Παραδιάς, στην οποία επισημαίνει ότι ο νέος υπουργός Οικονομικών, Γκίκας Χαρδούβελλης, πρέπει να επανεξετάσει τα φλέγοντα ζητήματα της ιδιοκτησίας.


Αμέσως μετά την ανακοίνωση του ανασχηματισμού ο κ. Παραδιάς υπογράμμισε ότι το υπουργείο Οικονομικών οφείλει να εξετάσει τα βασικά και επείγοντα αιτήματα της ΠΟΜΙΔΑ, τα κυριότερα από τα οποία είναι τα εξής:

  • Ρητή φοροαπαλλαγή της ιδιοκατοίκησης κύριας και δευτερεύουσας κατοικίας
  • Επαναφορά της δυνατότητας εκχώρησης ανείσπρακτων μισθωμάτων.
  • Κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου του ΕΝΦΙΑ.
  • Μείωση στο 50% της φορολογητέας αξίας των ξενοίκιαστων ακινήτων.
  • Δικαίωμα πληρωμής φόρων με μονομερή εκχώρηση ακινήτων στο Δημόσιο.
  • Αποποινικοποίηση της αντικειμενικής αδυναμίας καταβολής του ΕΝΦΙΑ.Αναφορικά με την κατάργηση της φοροαπαλλαγής για την ιδιοκατοίκηση της κύριας κατοικίας το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία υποστηρίζει ότι «η απαλλαγή αυτή προβλέπεται ρητά στο νόμο ως προς τα εισοδήματα του 2013. Προκύπτει, επίσης, σαφώς ερμηνευτικά και από το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ως προς τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1ης Ιανουαρίου του 2014 και εξής».