Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, πάντα δίπλα στην τοπική κοινωνία, στην εκπαιδευτική κοινότητα και σε συλλόγους για άτομα με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες, επεκτείνει τη δραστηριότητά του και σε διεθνές επίπεδο.

Συμμετέχει ως συντονιστής στο Ευρωπαϊκό Προγράμματα TEMPUS "Support and Inclusion of Students with Disabilities at Higher Education Institutions in Montenegro" {SINC@HE}, με επιστημονικά υπεύθυνη την επίκουρη καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής κ. Λευκοθέα Καρτασίδου.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη και συμπερίληψη των φοιτητών με αναπηρίες, στα ΑΕΙ του Μαυροβούνιου. Στο πλαίσιο αυτό και ολοκληρώνοντας την πορεία του προγράμματος, θα διεξαχθεί από την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014 έως και την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, συνάντηση εργασίας με τη συμμετοχή όλων των εταίρων από Μαυροβούνιο, Σλοβενία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία.

Καθώς το πρόγραμμα βαίνει στο τέλος του, η συνάντηση εργασίας θα εστιάσει στα μέχρι τώρα αποτελέσματα και συμπεράσματα, ενώ θα διατυπωθούν και μελλοντικές προτάσεις για τη βιωσιμότητα των δράσεων και μετά τη λήξη του έργου.

Απώτερος στόχος είναι να διατυπωθούν οι μελλοντικές κατευθυντήριες γραμμές και τα ρυθμιστικά πλαίσια για την υποστήριξη των φοιτητών με αναπηρίες αλλά και να αυξηθεί ο αριθμός των υποψήφιων φοιτητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στο Μαυροβούνιο.

Η ευαισθητοποίηση τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό, συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρίες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αλλά και την επιτυχή τους ένταξη στην αγορά εργασίας.