Τόσο από οικολογικής όσο και από οικονομικής και κοινωνικής πλευράς, η στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι η βασική προϋπόθεση για ένα βιώσιμο ενεργειακό μέλλον.

Η αξιοποίηση εναλλακτικών, περισσότερο φιλικών προς το περιβάλλον, μορφών ενέργειας, που θα ανταποκρίνονται στις επιταγές της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης, θα συμβάλει στην οικονομική πρόοδο, την κοινωνική σταθερότητα και την ευημερία στην Ευρώπη.

Το περισσότερο από ποτέ επίκαιρο θέμα της αξιοποίησης βιώσιμων πηγών ενέργειας θα απασχολήσει την εκδήλωση που διοργανώνει το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος την Τρίτη 10 Ιουνίου στις 6.00 μ.μ. στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου, με βασικό ομιλητή τον Dr. Karl-Friedrich Ziegahn του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Καρλσρούης.

Στη διάλεξή του, ο Dr. Karl-Friedrich Ziegahn θα παρουσιάσει τα εν γένει ζητήματα των ενεργειακών συστημάτων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί τόσο στο θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όσο και σε αυτό της ενεργειακής απόδοσης ειδικά σε συνδυασμό με κοινωνικό-οικονομικές παραμέτρους. Επισημαίνεται ότι θα γίνει ιδιαίτερη μνεία στη σπουδαιότητα του εν λόγω ζητήματος για την Ελλάδα.

Ο Dr. Karl-Friedrich Ziegahn θα αναφερθεί επίσης στην απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης του 2011 να ανασταλεί η αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας για ηλεκτροπαραγωγή σε βάθος δεκαετίας αλλά και για τη σταδιακή μείωση των ρύπων και την περαιτέρω αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προς βελτίωση των κοινωνικοοικονομικών δεδομένων.

Η διάλεξη θα αποτελέσει παράλληλα και μια πρόσκληση συνεργασίας προς ερευνητικούς και επιχειρηματικούς φορείς στην Ελλάδα τόσο στον τομέα των εναλλακτικών μορφών ενέργειας (πρωτίστως ηλιακή και αιολική ενέργεια), όσο και στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών.