Η κατεύθυνση Μετάφρασης του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας - Μετάφρασης έλαβε χθες το σήμα ποιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EMT Label).

Στο εξής, το εν λόγω διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ θα αποτελεί μέλος του δικτύου πιστοποιημένων πανεπιστημίων που προσφέρουν μεταπτυχιακούς τίτλους στην επαγγελματική μετάφραση.

Στόχος του δικτύου EMT είναι η προώθηση της ποιότητας στην εκπαίδευση των μεταφραστών καθώς και στη σύνδεση της εκπαίδευσης μετααφραστών με τις σύγχρονες ανάγκες επικοινωνίας.

Από τα 114 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που υπέβαλαν υποψηφιότητα επιλέχθηκαν τα 64, κατόπιν αξιολόγησης από διεθνή επιστημονική επιτροπή, ενώ το ΑΠΘ είναι το μοναδικό ελληνικό πανεπιστήμιο που έχει επιλεχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Το ΔΠΜΣ Διερμηνείας - Μετάφρασης λειτουργεί από το 2004 και σε αυτό συμμετέχουν τα Τμήματα Αγγλικής, Γαλλικής Γερμανικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας καθώς και το Τμήμα Φιλολογίας.

Το πρόγραμμα λειτουργεί ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα διδασκαλίας και έρευνας και προσφέρει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου σε πέντε γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά) σε εξειδικευμένους τομείς της μετάφρασης ενώ προετοιμάζει τους μελλοντικούς μεταφραστές για την αγορά εργασίας, μέσα από σεμινάρια και εργαστήρια για τη χρήση νέων τεχνολογιών, τη διαχείριση έργων ορολογίας, την πρακτική άσκηση σε φορείς και μεταφραστικές εταιρείες κ.ά.