Υποχωρεί στη χώρα μας ο ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς smartphones, ενώ την ίδια στιγμή ακόμη μεγαλύτερη είναι η πτώση σε αξία και αριθμό συσκευών συνολικά στην αγορά κινητής τηλεφωνίας.


Η οικονομική κρίση αλλά και ο περιορισμός των επιδοτήσεων από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας αποτελούν τις βασικότερες αιτίες αυτής της υποχώρησης.

Ταυτόχρονα, μειώνεται και η μοναδιαία αξία των «έξυπνων» κινητών και είναι σαφές ότι τα smartphones θα κυριαρχήσουν, καθώς αυξάνεται ολοένα και περισσότερο η μεταφορά δεδομένων, μέσω της κινητής τηλεφωνίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, που συνέλεξε το infocom.gr, σε ετήσια βάση (Μάιος 2013 έως Απρίλιος 2014), πωλήθηκαν κινητά τηλέφωνα, συνολικής αξίας περίπου 396 εκατ. ευρώ, έναντι 463 εκατ. ευρώ, το διάστημα Μαΐου 2012 - Απριλίου 2013. Η συνολική αγορά κινητών συσκευών, δηλαδή, μειώθηκε κατά 14,5%. Ωστόσο, η μείωση είναι πολύ μεγαλύτερη στις συμβατικές συσκευές, όπου η αξία των πωληθέντων έπεσε κατά περίπου 40% (51 εκατ. ευρώ, το διάστημα Μάιος 2013 έως Απρίλιος 2014, έναντι 84,7 εκατ. ευρώ). Τα έσοδα από την πώληση smartphones, το ίδιο διάστημα, μειώθηκαν κατά 8,9% (344,7 εκατ. ευρώ έναντι 378,4 εκατ.).