Επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Διεπιστημονική προσέγγιση της ολοκληρωμένης διαχείρισης του νερού στο πλαίσιο κοινών Μεσογειακών δράσεων και πρωτοβουλιών» διοργανώνει στις 13 Ιουνίου το Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτων (ΚΕΟΔΥ) του ΑΠΘ.Το συνέδριο διοργανώνεται σε συνεργασία με το Δίκτυο των Μεσογειακών Πολυτεχνείων RMEI (Réseau Méditerranéen des Ecoles d'Ingénieurs www.rmei.info). 

Στόχος του Συμποσίου είναι η ενδυνάμωση της συνεργασίας του ΑΠΘ με το RMEI και η συνακόλουθη διεθνοποίηση και προβολή των δραστηριοτήτων του ΚΕΟΔΥ σχετικά με το κρίσιμο ζήτημα του νερού ως κοινωνικού, οικονομικού και περιβαλλοντικού αγαθού.

Η θεματολογία των διαλέξεων του συμποσίου περιλαμβάνει κυρίως τα εξής:

Α. Ολοκληρωμένη διαχείριση νερού

Β. Νερό και πολιτισμός

Γ. Οικονομία και πολιτική νερού

Δ. Νερό και κλιματική αλλαγή

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Συγκλήτου του ΑΠΘ, τις ώρες από 9.30 έως 18.30.