ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης: Τριάντα χρόνια προσφοράς


Επετειακή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο για τη συμπλήρωση τριάντα ετών από την ανωτατοποίηση του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) Θεσσαλονίκης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 19.00,  στην αίθουσα τελετων του ΑΠΘ, σε συνεργασία με το ΤΕΦΑΑ Σερρών, που μαζί με το αντίστοιχο τμήμα Θεσσαλονίκης αποτελούν πλέον τη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Δεκατρείς χιλιάδες απόφοιτοι απόφοιτοι, διακόσιοι κάτοχοι μεταπτυχιακού (master) και εκατό διδάκτορες πέρασαν από τα έδρανα και τις εγκαταστάσεις του ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης, τα τελευταία 30 χρόνια.
Η διεθνής αναγνώριση του ερευνητικού έργου του ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης συνοψίζεται σε:
  • 1.808 άρθρα τα τελευταία έξι χρόνια (μ.ό. 301,3 άνα έτος)
  • 1.734 ετεροαναφορές ανά έτος 2013 = 34,7 ανά μέλος ΔΕΠ
  • 38 μέλη ανά έτος σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων
  • μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων
Το 15% του ανθρώπινου δυναμικού του ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης κατέχει διοικητικές θέσεις σε διεθνείς ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς οργανισμούς και επιστημονικές εταιρείες. Πολλοί διακεκριμένοι, παγκοσμίως, αθλητές είναι απόφοιτοι του ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ.

Το ΤΕΦΑΑ παρέχει σπουδές επικεντρωμένες στον υψηλό αθλητισμό αλλά και την άσκηση, την αναψυχή, τη φυσική δραστηριότητα με στόχο την προάσπιση και αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου, τη διάπλαση του χαρακτήρα του, την πνευματική σωματική και ψυχική του ισορροπία

Σκοπός του ΤΕΦΑΑ είναι να προάγει την επιστήμη της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού μέσω της ακαδημαϊκής και εφαρμοσμένης διδασκαλίας και έρευνας, να παρέχει εφόδια για την κατάρτιση των φοιτητών/τριων για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, να συμβάλει στην πρόοδο του ελληνικού αθλητισμού και ταυτόχρονα να καλλιεργεί και να διαδίδει την αθλητική ιδέα καθώς και να συμβάλλει στην προώθηση της άσκησης και της φυσικής αγωγής, ως βασικού παράγοντα βελτίωσης της ποιότητας της ζωής.

Το ΤΕΦΑΑ είναι θεματοφύλακας και προαγωγός του αθλητισμού, της άσκησης αναψυχής και των ολυμπιακών ιδεωδών ενώ ταυτόχρονα είναι εστία έρευνας και αθλητικής παιδείας.

Σχόλια