Λουκέτο σε 931 βιοτεχνίες ενδυμάτων την τελευταία τετραετία


Εννιακόσιες τριάντα μία βιοτεχνίες ενδυμάτων σβήστηκαν από τον επιχειρηματικό χάρτη της Θεσσαλονίκης την τελευταία τετραετία, απόρροια της κατάρρευσης που παρατηρείται στον κλάδο.

Κατά το εξεταζόμενο διάστημα ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους μόλις 194 επιχειρήσεις, αριθμός που αντανακλά την απροθυμία και τον προβληματισμό για έναρξη νέας επιχείρησης στον κλάδο της ένδυσης. Αντικίνητρο, εκτός από την οικονομική ύφεση και την αρνητική της επίδραση στο διαθέσιμο εισόδημα και την ψυχολογία των νοικοκυριών, αποτελεί και ο έντονος ανταγωνισμός που προέρχεται από τις εισαγωγές έτοιμων ενδυμάτων από χώρες χαμηλού κόστους.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του μητρώου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), το 2010 κατέβασαν ρολά 273 βιοτεχνίες ενδύματος, ενώ έναρξη έκαναν 47 επιχειρήσεις του χώρου. Μάλιστα από τις διαγραφείσες επιχειρήσεις οι 137 κρίθηκαν ασύμφορες, ενώ 7 πτώχευσαν.

Ένα χρόνο μετά διεγράφησαν από το μητρώο του ΒΕΘ 259 βιοτεχνίες. Εξ αυτών 166 κρίθηκαν ασύμφορες, ενώ 5 προχώρησαν σε πτώχευση. Την ίδια χρονιά άνοιξαν 28 βιοτεχνίες ρούχων.

Το 2012 έκλεισαν 207 επιχειρήσεις, ενώ άρχισαν τη λειτουργία τους 49 βιοτεχνίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις επιχειρήσεις που έβαλαν λουκέτο οι 118 ήταν ασύμφορες και οι 7 πτώχευσαν.

Το 2013 έναντι του 2012 καταγράφεται μία σημαντική μείωση, κατά 36%, στις διαγραφές των επιχειρήσεων του κλάδου, καθώς έπαυσαν τη λειτουργία τους 132. Εξ αυτών 77 ήταν ασύμφορες ενώ 5 πτώχευσαν. Αυξημένες, κατά 12%, ήταν οι εγγραφές καθώς πέρυσι έκαναν έναρξη 55 βιοτεχνίες ενδύματος.

Τα λουκέτα στο χώρο του ρούχο συνεχίζονται και τη φετινή χρονιά. Στο πρώτο τετράμηνο του έτους έκλεισαν 60 βιοτεχνίες ενδύματος, ενώ στον επιχειρηματικό στίβο μπήκαν 15 βιοτεχνίες του χώρου. Σημειώνεται ότι από το σύνολο των επιχειρήσεων, στις οποίες μπήκε λουκέτο, το διάστημα Ιανουαρίου - Απριλίου του τρέχοντος έτους, δύο πτώχευσαν, ενώ 35 κρίθηκαν ασύμφορες. 
 

Σχόλια