Ανοιχτό τα Σαββατοκύριακα των εκλογών το Τμήμα Δημοτολογίου

«Επί ποδός» θα βρίσκονται το Σαββατοκύριακο οι υπάλληλοι του Τμήματος Δημοτολογίου, καθώς θα παραμείνει ανοιχτό για την εξυπηρέτηση των δημοτών από τις 7:00 έως και τις 24:00, το Σάββατο, και έως τις 22.00 την Κυριακή 18 Μαΐου, ημέρα διεξαγωγής των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών.


Οι δημότες μπορούν να προσέρχονται για την έκδοση πιστοποιητικών για ταυτότητες-ταυτοπροσωπίες, εκδόσεις  βεβαιώσεων παραληφθέντων εκλογέων και γενικά για οποιαδήποτε διευκόλυνση και ενημέρωσή τους.

Το Τμήμα Δημοτολογίου λειτουργεί στο  Νέο Δημαρχιακό Μέγαρο που στεγάζεται στην οδό Βασιλέως  Γεωργίου Α΄1.

Τα τηλέφωνα στα οποία μπορούν να απευθύνονται οι εκλογείς είναι:

Γραφεία Δημοτολογίου – Μητρώα Αρρένων – Εκλογικών Καταλόγων:

2313317426/ 7392/ 7415/ 7425/ 7423/ 7411/ 7450/ 7451/ 7398/ 7396/ 7418

Τα παραπάνω ισχύουν και για το Σαββατοκύριακο 24 και στις 25 Μαΐου 2014.         Σχόλια