Πληρωμή προνοιακών επιδομάτων διμήνου Μαρτίου-Απριλίου 2014

Από τη Διεύθυνση Προστασίας και Δημόσιας Υγείας ανακοινώνεται ότι οριστικοποιήθηκε η διαδικασία πληρωμής των προνοιακών επιδομάτων του διμήνου Μαρτίου - Απριλίου.
Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμών ορίζεται η 16/5/2014, ημέρα Παρασκευή, σύμφωνα με το νέο τρόπο πληρωμής (ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣ Α.Ε.).

Σχόλια