Η εφορία θα τα ξέρει όλα!


Σφίγγει ο κλοιός της εφορίας για όσους αποκρύπτουν εισοδήματα, όπως προκύπτει από το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.


Παράλληλα, πιο αυστηρές και ταχύτερες γίνονται οι διαδικασίες κατασχέσεων λογαριασμών για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο.

Η εφορία, με βάση το νέο επιχειρησιακό σχέδιο δράσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, θα έχει εικόνα για το σύνολο των βασικών κατηγοριών δαπανών των φορολογούμενων, ώστε, μέσω των ηλεκτρονικών διασταυρώσεών τους, να εντοπίζει το ύψος του φορολογητέου εισοδήματος.

Για τον σκοπό αυτό, στο σχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων η δημιουργία συστήματος παρακολούθησης των αποτελεσμάτων ηλεκτρονικής δημοσιοποίησης προγραμμάτων πλειστηριασμού, αυτοματοποιημένες διαδικασίες ενημέρωσης νέων οφειλετών και επέκταση της διαδικασίας πλήρους αυτοματοποίησης των ηλεκτρονικών κατασχετηρίων για οφειλές ως 10.000 ευρώ, με βάση το έτος και το είδος της οφειλής.

Επίσης θα αξιολογείται συνολικά το προφίλ των φορολογούμενων με τη χρήση συστήματος αξιολόγησης της συναλλακτικής συμπεριφοράς σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας και θα διασταυρώνονται οι δηλώσεις εισοδήματος φυσικών προσώπων με τις δηλώσεις ακινήτων.

Γενικότερα, το σχέδιο δράσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων προβλέπει την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και των συναλλαγών του πολίτη με την εφορία, αλλά και τη δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου καταγγελιών και λοιπών αναφορών των φορολογούμενων. 

Σχόλια