Συνεχίστηκε και το πρώτο τρίμηνο η υποχώρηση στις τιμές των ακινήτων, με πιο συγκρατημένο ωστόσο ρυθμό, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.


Με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας, εκτιμάται ότι οι τιμές των διαμερισμάτων το α΄ τρίμηνο του 2014 ήταν κατά μέσο όρο μειωμένες κατά 7,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013.
Για το σύνολο του 2013, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 10,3% (11,5%, 11,7%, 9,2% και 8,6% το α΄, β΄, γ΄ και δ΄ τρίμηνο του 2013, αντίστοιχα), έναντι 11,7% το 2012.

Δείκτης τιμών διαμερισμάτων κατά παλαιότητα και γεωγραφική περιοχή 

Αναλυτικότερα, η μείωση των τιμών το α΄ τρίμηνο του 2014 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013 ήταν 7,6% για τα διαμερίσματα ηλικίας έως 5 ετών και 7,5% για τα ηλικίας άνω των 5 ετών.

Για το σύνολο του 2013, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, ο αντίστοιχος μέσος ετήσιος ρυθμός μείωσης των τιμών των «νέων» διαμερισμάτων ανήλθε στο 10,4%, έναντι 10,2% των «παλαιών».

7,4% στη Θεσσαλονίκη

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η μείωση των τιμών των διαμερισμάτων το α΄ τρίμηνο του  2014 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013 ήταν 10,6% στην Αθήνα, 7,4% στη Θεσσαλονίκη, 5,3% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 3,8% στις λοιπές περιοχές της χώρας.
Για το σύνολο του 2013, η μείωση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2012 ήταν 11,9%, 8,8%, 10,1% και 7,9% αντίστοιχα.

Τέλος, οι τιμές των διαμερισμάτων για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας το α΄ τρίμηνο του 2014 ήταν μειωμένες κατά 8,4% σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2013. Για το σύνολο του 2013, οι τιμές των διαμερισμάτων στις αστικές περιοχές μειώθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 10,5%, έναντι 11,8% το 2012 (ο δείκτης αστικών περιοχών με βάση τον Ν. 4254/2014 χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του φόρου υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση ακινήτων).