Διαδικτυακή εφαρμογή για τις εκλογικές δαπάνες των υποψηφίων

Ιστοσελίδα για την καταχώριση και παρακολούθηση των εκλογικών δαπανών των συνδυασμών και υποψηφίων στις επερχόμενες εκλογές έχει θέσει σε λειτουργία το υπουργείο Εσωτερικών.


Βάσει της σχετικής εγκυκλίου του υπουργείου, καλούνται όλοι οι υπόχρεοι να ολοκληρώσουν άμεσα τις απαραίτητες ενέργειες για να αποκτήσουν πρόσβαση στο σύστημα. Η διαδικασία εγγραφής είναι απλούστατη και περιγράφεται στη σχετική ιστοσελίδα του δικτυακού του τόπου (www.ypes.gr) με τίτλο «Διαφάνεια». Η ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη από σύνδεσμο που υπάρχει στην πρώτη σελίδα του διαδικτυακού τόπου, στις ανακοινώσεις, είτε κατευθείαν στις διευθύνσεις www.ypes.gr/el/Elections/ και www.ekloges.ypes.gr

Τα στοιχεία τα οποία θα αναρτώνται είναι:
  • Οι πλήρεις λίστες των υποψηφίων κάθε συνδυασμού
  • Τα έσοδα (από εισφορές και διάθεση εισιτηρίων)
  • Οι δαπάνες (είδη δαπανών)
  • Οι πληρωμές των δαπανών
Ειδικά για τους υποψηφίους, η εφαρμογή παρέχει την δυνατότητα καταχώρισης συνδέσμου, ο οποίος θα παραπέμπει στην προσωπική ιστοσελίδα του κάθε υποψηφίου χωριστά. Οι υποψήφιοι μπορούν να εκμεταλλευτούν τη δυνατότητα αυτή για λόγους προβολής και ενημέρωσης σχετικά με τις υπόλοιπες προεκλογικές τους δραστηριότητες (συγκεντρώσεις, ομιλίες κτλ.).

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση (αριθμ. πρωτ. 13697/04-04-2014, η οποία εκδόθηκε στα πλαίσια του Νόμου 3870/2010), όλοι οι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι αυτών οφείλουν να έχουν καταχωρίσει μέχρι την ανακήρυξη των συνδυασμών όλες τις εκλογικές δαπάνες και τα έσοδα που έχουν πραγματοποιηθεί από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου.

Σχόλια