Ευθύνες στο δήμο για την καθυστέρηση επιρρίπτει η Αττικό Μετρό

metro_erga_1.jpg

Για ανακρίβειες κάνει λόγο η Αττικό Μετρό, αναφορικά με τα όσα ελέγχθησαν για το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Πυλαία κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης. >>>

Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανακοίνωσή της, «ο δήμος Θεσσαλονίκης αδυνατούσε να παραδώσει το χώρο, επικαλούμενος οικονομική αδυναμία εκτέλεσης των αναγκαίων για τη μεταφορά εργασιών, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση του έργου στη συγκεκριμένη θέση».

Γι’ αυτό η Αττικό Μετρό Α.Ε. προκειμένου να προβεί στην προώθηση του έργου «αποφάσισε να διευκολύνει το δήμο Θεσσαλονίκης εκτελώντας αυτές τις εργασίες της μεταφοράς των αναγκαίων για τη λειτουργία του ΣΜΑ εγκαταστάσεων, δεχόμενη το κόστος των ως άνω εργασιών να το λάβει από το ποσό των κηρυχθησομένων απαλλοτριώσεων σε εκτάσεις του Δήμου στη Ν. Ελβετία και σε συμπληρωματική έκταση στην Πυλαία.

» Προς τούτο και μετά από προφορικές συνεννοήσεις απέστειλε την 9η Ιανουαρίου 2013 στο δήμο Θεσσαλονίκης σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης, των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Προϋπολογισμού, προκειμένου να έχει τη σύμφωνη γνώμη του δήμου. Πλην όμως μέχρι σήμερα δεν υπήρξε απάντηση του δήμου με αποτέλεσμα να καθυστερεί το έργο και ο όλος προγραμματισμός του στην εν λόγω περιοχή του Αμαξοστασίου».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «το Αμαξοστάσιο του Μετρό Θεσσαλονίκης έχει χωροθετηθεί στα όρια της Πυλαίας, σε γειτνίαση με το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του δήμου Θεσσαλονίκης, από τον οποίο έχει απαλλοτριωθεί, έκταση 47 στρεμμάτων περίπου. Στο απαλλοτριωμένο τμήμα περιλαμβάνονται, η είσοδος των οχημάτων του δήμου, η γεφυροπλάστιγγα με τον απαιτούμενο οικίσκο και ο υποσταθμός ΔΕΗ. Η αρχική απαλλοτρίωση συντελέστηκε τον Ιανουάριο του 2010, με την παρακατάθεση του προσδιορισθέντος τιμήματος για την αξία της γης και των επικειμένων.

Μετά την παρακατάθεση της προσδιορισθείσας προσωρινής τιμής μονάδος ο δήμος Θεσσαλονίκης ήταν υποχρεωμένος να μας παραδώσει το χώρο μεταφέροντας με δαπάνες του, όλες τις αναγκαίες για τη λειτουργία του ΣΜΑ εγκαταστάσεις σε άλλο χώρο».

Αναφορικά δε, με τα θέματα Αρχαιολογίας, η Αττικό Μετρό σημειώνει ότι εάν η Αρχαιολογική Υπηρεσία είχε τηρήσει τη γραπτή δέσμευσή της για πέρας των αρχαιολογικών εργασιών σε χρονικό διάστημα 20 μηνών από την υπογραφή του σχετικού Μνημονίου, και ιδίως για τον Σταθμό «Αγίας Σοφία», «θα είχαμε ομαλή και άνευ διακοπών ροή των ανασκαφικών εργασιών».

Υπογραμμίζει επίσης ότι «η Αττικό Μετρό αναλαμβάνει τις πρωτοβουλίες και προβαίνει σε όλες τις δυνατές, στο πλαίσιο της σύμβασης και του νόμου, ενέργειες για την προώθηση της εκτέλεσης του έργου, έτσι ώστε στο συντομότερο χρονικό διάστημα να παραδώσει στους πολίτες της Θεσσαλονίκης το πιο χρήσιμο έργο. Αναμένουμε δε, την ίδια στάση και συμπεριφορά από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς».

Σχόλια