Αποκλίσεις στα οικονομικά 98 δήμων

Σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των οικονομικών στοιχείων που υπέβαλαν 98 δήμοι της χώρας και τα οποία αφορούν στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των δήμων άνω των 90 ημερών προς τρίτους.

Με έγγραφό του («εξαιρετικά επείγον») το υπουργείο Εσωτερικών καλεί τους 98 δήμους να ελέγξουν τα στοιχεία που έχουν υποβάλλει προκειμένου να εντοπιστούν τα λάθη και στη συνέχεια να διορθωθούν και να τα υποβάλλουν εκ νέου.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, οι διασταυρώσεις των στοιχείων πραγματοποιήθηκαν στα πεδία «Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης και «Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τρίτους» άνω των 90 ημερών, για τους μήνες από Μάρτιο έως και Ιούλιο του 2012. 

Επίσης, σημειώνεται ότι αν δεν πρόκειται για λάθος εγγραφές, να τεκμηριωθεί η αιτία της μεγάλης απόκλισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών μεταξύ των δύο πεδίων.

Υπενθυμίζει, μάλιστα, ότι ο στόχος που έχει τεθεί από το υπουργείο Οικονομικών για τα στοιχεία των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων που υποβάλλονται από το υπουργείο Εσωτερικών ορίζεται σε ποσοστό μέγιστης απόκλισης 1% έως το Δεκέμβριο του 2012.

Τέλος, το υπουργείο Εσωτερικών εφιστά την προσοχή στους ΟΤΑ ώστε εφεξής να καταχωρούν προσεκτικά τα στοιχεία προκειμένου να αποτυπώνουν την πραγματική οικονομική εικόνα του δήμου και να είναι αξιοποιήσιμα.

Σχόλια