ΟΑΕΔ: Προσλαμβάνει εκπαιδευτές στη Θεσσαλονίκη

Στην πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2012- 2013, προχωρεί ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.). Με τις προσλήψεις αυτές θα καλυφθούν οι ανάγκες της μονάδας επαγγελματικής κατάρτισης εφήβων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (νοητική ανεπάρκεια και μαθησιακές δυσκολίες). >>>

Οι προσλήψεις γίνονται στο πλαίσιο του προγράμματος του ΟΑΕΔ για την Πρότυπη Βιοτεχνική Μονάδα Λακκιάς Θεσσαλονίκης.

Οι ειδικότητες εκπαιδευτικών είναι οι εξής:

 • ΠΕ Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με εμπειρία ή εξειδίκευση σε ΑμεΑ ( ΑΕΙ – ΤΕΙ )
 • - ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ (πτυχιούχοι ΑΕΙ δάσκαλοι – ειδικοί παιδαγωγοί νηπιαγωγοί)
 • - ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ (πτυχιούχοι ΑΕΙ)
 • - ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (πτυχιούχοι ΑΕΙ)
 • - ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ (πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ)
 • - ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (πτυχιούχοι ΑΕΙ(ΦΠΨ) με εξειδίκευση στην ψυχολογία)
 • - ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΙ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ)
 • - ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ (πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ)
 • - ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ ή ΠΕ με μεταπτυχιακό στους Η/Υ)
 • - ΠΕ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ (πτυχιούχοι ΑΕΙ)
 • ΤΕ – Πτυχιούχοι ΤΕΛ , ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου με εμπειρία σε ΑΜΕΑ
 • - ΤΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ (απόφοιτοι ΤΕΛ – ΕΠΛ – ΤΕΕ Β΄ κύκλου)
 • - ΤΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΤΕΣ (απόφοιτοι ΤΕΛ – ΕΠΛ – ΤΕΕ Β΄ κύκλου)
 • - ΤΕ ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ (απόφοιτοι ΤΕΛ – ΕΠΛ – ΤΕΕ Β΄ κύκλου)
 • - ΤΕ ΚΟΠΤΙΚΗΣ – ΡΑΠΤΙΚΗΣ (απόφοιτοι ΤΕΛ – ΕΠΛ – ΤΕΕ Β΄ κύκλου)
 • - TE MOYΣΙΚΟΙ ( με αναγνωρισμένο τίτλο κρατικού ωδείου )
 • ΔΕ – Πτυχιούχοι ΙΕΚ με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν. 1566/85 με εμπειρία σε ΑΜΕΑ
 • - ΔΕ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΟΙ – ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΟΙ (εμπειροτεχνίτες)
 • - ΔΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΤΕΣ (εμπειροτεχνίτες)
 • - ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ (εμπειροτεχνίτες)
 • - ΔΕ ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ (εμπειροτεχνίτες)
 • - ΔΕ ΨΥΧΑΓΩΓΟΙ (με διδακτική εμπειρία σε ΑΜΕΑ)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν από 29-6-2012 έως 06-07-2012 από 8.00 έως 14.00 αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στην Γραμματεία της Σχολής. Η αποστολή των αιτήσεων δύναται να γίνει και ταχυδρομικώς (συστημένο ή με κούριερ).

Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπ. αριθμ 6622/383/2010 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 707 τεύχος Β/25-05-2010) καθώς και τα πρόσθετα δικαιολογητικά που ζητούνται από την Προκήρυξη πρόσληψης του ΟΑΕΔ, δίνονται στην ΠΒΜ ΟΑΕΔ Λακκιάς (πληρ:Δ/νση: 570 06 Λακκιά Βασιλικών, Θεσσαλονίκη, τηλ: 2396023201 – 22720) και στην ιστοσελίδα www.oaed.gr.

Στην ανακοίνωσή του ο ΟΑΕΔ επισημαίνει, ότι λόγω της ιδιαιτερότητας του εκπαιδευτικού πλαισίου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για όλες τις ειδικότητες η εμπειρία ή εξειδίκευση σε ΑμεΑ. (νοητική υστέρηση και μαθησιακές δυσκολίες).

Σχόλια