Ποιοι αριθμοί του Πρωτοχρονιάτικου Λαχείου κερδίζουν και ποια ποσά

Νέους εκατομμυριούχους ανέδειξε η σημερινή κλήρωση του Πρωτοχρονικάτικου Λαχείου. Δείτε εδώ ποιοι αριθμοί κερδίζουν: >>>

 

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΕΙΡΑ

 

ΚΕΡΔΟΣ (ΕΥΡΩ)

ΦΟΡΟΣ (ΕΥΡΩ)

ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ (ΕΥΡΩ)

3256

Σε όλες τις σειρές

 

1.000,00

90,00

910,00

3594

ΔΕΚΑΤΗ ΟΓΔΟΗ

18

200.000,00

29.985,00

170.015,00

3594

Σε όλες τις άλλες σειρές

 

2.000,00

285,00

1.715,00

4087

ΕΝΑΤΗ

9

20.000,00

2.985,00

17.015,00

4087

Σε όλες τις άλλες σειρές

 

200,00

10,00

190,00

5750

ΕΚΤΗ

6

200.000,00

29.985,00

170.015,00

5750

Σε όλες τις άλλες σειρές

 

2.000,00

285,00

1.715,00

13256

Σε όλες τις σειρές

 

1.000,00

90,00

910,00

13696

ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

35

20.000,00

2.985,00

17.015,00

13696

Σε όλες τις άλλες σειρές

 

200,00

10,00

190,00

17124

ΤΕΤΑΡΤΗ

4

500.000,00

74.985,00

425.015,00

17124

Σε όλες τις άλλες σειρές

 

5.000,00

735,00

4.265,00

20172

ΕΙΚΟΣΤΗ ΤΡΙΤΗ

23

50.000,00

7.485,00

42.515,00

20172

Σε όλες τις άλλες σειρές

 

500,00

40,00

460,00

23127

ΠΕΜΠΤΗ

5

20.000,00

2.985,00

17.015,00

23127

Σε όλες τις άλλες σειρές

 

200,00

10,00

190,00

23256

Σε όλες τις σειρές

 

1.000,00

90,00

910,00

25649

ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ

13

50.000,00

7.485,00

42.515,00

25649

Σε όλες τις άλλες σειρές

 

500,00

40,00

460,00

25652

ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΒΔΟΜΗ

27

20.000,00

2.985,00

17.015,00

25652

Σε όλες τις άλλες σειρές

 

200,00

10,00

190,00

26824

ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΒΔΟΜΗ

27

50.000,00

7.485,00

42.515,00

26824

Σε όλες τις άλλες σειρές

 

500,00

40,00

460,00

27652

ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

34

20.000,00

2.985,00

17.015,00

27652

Σε όλες τις άλλες σειρές

 

200,00

10,00

190,00

29587

ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ

31

20.000,00

2.985,00

17.015,00

29587

Σε όλες τις άλλες σειρές

 

200,00

10,00

190,00

33256

Σε όλες τις σειρές

 

1.000,00

90,00

910,00

38605

ΠΡΩΤΗ

1

100.000,00

14.985,00

85.015,00

38605

Σε όλες τις άλλες σειρές

 

1.000,00

90,00

910,00

40555

ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

32

20.000,00

2.985,00

17.015,00

40555

Σε όλες τις άλλες σειρές

 

200,00

10,00

190,00

43256

Σε όλες τις σειρές

 

1.000,00

90,00

910,00

44750

ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ

17

20.000,00

2.985,00

17.015,00

44750

Σε όλες τις άλλες σειρές

 

200,00

10,00

190,00

44758

ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ

13

20.000,00

2.985,00

17.015,00

44758

Σε όλες τις άλλες σειρές

 

200,00

10,00

190,00

46352

ΤΕΤΑΡΤΗ

4

300.000,00

44.985,00

255.015,00

46352

Σε όλες τις άλλες σειρές

 

3.000,00

435,00

2.565,00

46863

ΤΕΤΑΡΤΗ

4

50.000,00

7.485,00

42.515,00

46863

Σε όλες τις άλλες σειρές

 

500,00

40,00

460,00

53256

ΔΕΚΑΤΗ ΕΝΑΤΗ

19

5.000.000,00

749.985,00

4.250.015,00

53256

Σε όλες τις άλλες σειρές

 

20.000,00

2.985,00

17.015,00

53257

ΔΕΚΑΤΗ ΕΝΑΤΗ

19

1.500.000,00

224.985,00

1.275.015,00

53257

Σε όλες τις άλλες σειρές

 

10.000,00

1.485,00

8.515,00

53258

ΔΕΚΑΤΗ ΕΝΑΤΗ

19

1.500.000,00

224.985,00

1.275.015,00

53258

Σε όλες τις άλλες σειρές

 

10.000,00

1.485,00

8.515,00

53259

ΔΕΚΑΤΗ ΕΝΑΤΗ

19

1.500.000,00

224.985,00

1.275.015,00

53259

Σε όλες τις άλλες σειρές

 

10.000,00

1.485,00

8.515,00

53260

ΔΕΚΑΤΗ ΕΝΑΤΗ

19

1.500.000,00

224.985,00

1.275.015,00

53260

Σε όλες τις άλλες σειρές

 

10.000,00

1.485,00

8.515,00

57325

ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΝΑΤΗ

29

50.000,00

7.485,00

42.515,00

57325

Σε όλες τις άλλες σειρές

 

500,00

40,00

460,00

60897

ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΝΑΤΗ

29

50.000,00

7.485,00

42.515,00

60897

Σε όλες τις άλλες σειρές

 

500,00

40,00

460,00

63256

Σε όλες τις σειρές

 

1.000,00

90,00

910,00

65347

ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ

21

100.000,00

14.985,00

85.015,00


 


 

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΕΙΡΑ

 

ΚΕΡΔΟΣ (ΕΥΡΩ)

ΦΟΡΟΣ (ΕΥΡΩ)

ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ (ΕΥΡΩ)

65347

Σε όλες τις άλλες σειρές

 

1.000,00

90,00

910,00

73256

Σε όλες τις σειρές

 

1.000,00

90,00

910,00

74660

ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ

31

20.000,00

2.985,00

17.015,00

74660

Σε όλες τις άλλες σειρές

 

200,00

10,00

190,00

75944

ΔΩΔΕΚΑΤΗ

12

20.000,00

2.985,00

17.015,00

75944

Σε όλες τις άλλες σειρές

 

200,00

10,00

190,00

77100

ΕΙΚΟΣΤΗ

20

50.000,00

7.485,00

42.515,00

77100

Σε όλες τις άλλες σειρές

 

500,00

40,00

460,00

79888

ΠΡΩΤΗ

1

20.000,00

2.985,00

17.015,00

79888

Σε όλες τις άλλες σειρές

 

200,00

10,00

190,00

83002

ΟΓΔΟΗ

8

20.000,00

2.985,00

17.015,00

83002

Σε όλες τις άλλες σειρές

 

200,00

10,00

190,00

83256

Σε όλες τις σειρές

 

1.000,00

90,00

910,00

83261

ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

32

50.000,00

7.485,00

42.515,00

83261

Σε όλες τις άλλες σειρές

 

500,00

40,00

460,00

84131

ΠΕΜΠΤΗ

5

20.000,00

2.985,00

17.015,00

84131

Σε όλες τις άλλες σειρές

 

200,00

10,00

190,00

86939

ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ

17

50.000,00

7.485,00

42.515,00

86939

Σε όλες τις άλλες σειρές

 

500,00

40,00

460,00

92053

ΔΕΚΑΤΗ ΟΓΔΟΗ

18

50.000,00

7.485,00

42.515,00

92053

Σε όλες τις άλλες σειρές

 

500,00

40,00

460,00

93256

Σε όλες τις σειρές

 

1.000,00

90,00

910,00

96913

ΟΓΔΟΗ

8

100.000,00

14.985,00

85.015,00

96913

Σε όλες τις άλλες σειρές

 

1.000,00

90,00

910,00

99533

ΔΩΔΕΚΑΤΗ

12

20.000,00

2.985,00

17.015,00

99533

Σε όλες τις άλλες σειρές

 

200,00

10,00

190,00

 

  Επίσης κερδίζουν: (α) από 100  όλα τα γραμμάτια των οποίων τα τέσσερα τελευταία ψηφία είναι: 3257, 3258, 3259 και 3260. (β) από 8 € κερδίζουν όλα τα γραμμάτια των οποίων ο αριθμός λήγει σε: 56, 57, 58, 59 και 60.   Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται το μεγαλύτερο. Η πληρωμή των παραπάνω κερδών θα αρχίσει τη Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012 . Τα κέρδη θα πληρώνονται έως την Δευτέρα 30 Απριλίου 2012. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κέρδη από 100 έως 1.000 ΕΥΡΩ φορολογούνται με 10%.  Κέρδη πάνω από 1.000 ΕΥΡΩ φορολογούνται με 15%.

Σχόλια