Κυκλοφορεί ναρκωτικό από υγρά μπαταρίας

Αποκαλείται σίσα και διατίθεται την τελευταία διετία στη χώρα μας.>>> Ελληνική «πατέντα» αποτελεί νέα συνθετική ναρκωτική ουσία η οποία έχει ως βάση της υγρά μπαταρίας! Η αποκαλούμενη «σίσα» διατίθεται την τελευταία διετία αποκλειστικά στη χώρα μας και περιλαμβάνει (εκτός από τα υγρά μπαταρίας) εφεδρίνη και άλλες χημικές ουσίες. 
Τα παραπάνω ανέφερε η επιστημονικά υπεύθυνη του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (ΕΚΤΕΠΝ) κ. Μανίνα Τερζίδου, παρουσιάζοντας την ετήσια έκθεση του Κέντρου για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών και των οινοπνευματωδών στην Ελλάδα για το έτος 2010.

Σχόλια