Αποχετευτικό δίκτυο σε Σταυρό και Βρασνά Θεσσαλονίκης

Οριστική λύση θα δοθεί σύντομα στην έλλειψη δικτύου αποχέτευσης και βιολογικού σταθμού επεξεργασίας λυμάτων των παραθαλάσσιων περιοχών του Σταυρού και των Βρασνών. Το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ενέκρινε …

την πρόταση του δήμου Βόλβης για το έργο, το οποίο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη».

Την ικανοποίησή του για την έγκριση του έργου εξέφρασε ο Δήμαρχος Βόλβης, Δημήτρης Γαλαμάτης: «Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο πνοής για την περιοχή μας και αποτελεί την αρχή υλοποίησης του σχεδιασμού μας για τη διαχείριση των ακαθάρτων σε όλους τους οικισμούς του Δήμου Βόλβης. Ήδη είναι σε εξέλιξη μελέτες και δράσεις οι οποίες στόχο έχουν να καλύψουν όλες τις ανάγκες του Δήμου στον συγκεκριμένο τομέα».

Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται στα 21.833.929 € και καλύπτεται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το ποσό των 17.740.551 €, ενώ η συμμετοχή του Δήμου Βόλβης ανέρχεται στα 2.313.452 €. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται στους 39 μήνες.

Σχόλια