Αξίζει να διαβάσετε:
Στο βιβλίο αυτό ο Francois Morin ( Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημιου Toulouse-l) μας παραθέτει τις προτάσεις του για ένα παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Μας αναλύει τις σκέψεις του σχετικά με την ολοένα παρατεταμένη οικονομική κρίση και μας αποκαλύπτει ποιοι είναι εκείνοι οι κρυφοί παράγοντες που επηρεάζουν το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα.

Κρίνει την αξιοπιστία της Wall Street και θέτει το θέμα της αναγκαιότητας της ύπαρξής της στις επομένες δεκαετίες.