Γιατί το λέμε αυτό;
Αυτή τη φράση τη μεταχειριζόμαστε, όταν θέλουμε να πούμε για κάποιον οτι δεν αξίζει τίποτα.
Ο Καιάδας ήταν ένα βάραθρο στη Σπάρτη, όπου έριχναν στα παλιά χρόνια τα μωρά, που δεν γεννιόντουσαν γερά και αργότερα τους κακούργους.